18. juli 2020

Corona-krisen: hvor dybe lommer har staten?

Netøk holder seminar fredag, den 11. september 2020, kl. 13:00 – 16:00

Sted: FH, Islands Brygge 32D, 2300 København, lokale 5.02

Corona-krisen har stillet hidtil usete krav til de offentlige finanser i fredstid. Der har været bred enighed om hjælpepakkerne, men vandene deler sig med hensyn til hvilken finanspolitik, der skal føres post corona. Læs mere

Share

26. januar 2020

Hvor globaliseret er dansk økonomi?

NETØK inviterer til en diskussion den 28. februar om, hvor stor en rolle de globaliserede aktører spiller i BNP, og hvilke links de har til andre danske virksomheder. Sker der et skridt opad i værdikæden i Danmark? Er der nye tegn på, at produktionen tages hjem i robotiseringens tidsalder, eller finder den teknologiske udvikling sted i de udenlandske produktionssteder? Hvad er effekten på arbejdsmarkedet, og hvilken rolle spiller finansmarkedet?
Vi har fået to fremragende eksperter til at svare på disse og andre spørgsmål: Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, og Jakob Roland Munch, professor i økonomi ved Københavns Universitet og medlem af De Økonomiske Råds formandskab.

Arrangementet finder sted fredag d. 28.2. kl. 13.00-15.30 på Aalborg Universitet Kbh., A.C.Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. S, lokale 3.084

Program og tilmelding (pdf-fil downloades)

 

Share

25. november 2019

En demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik – politiske initiativer, der bidrager til klimamålet om 70 pct. reduktion af drivhusgasserne i 2030

Annonce

Offentligt økonomisk topmøde 2020:
En demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik
– politiske initiativer, der bidrager til klimamålet om 70 pct. reduktion af drivhusgasserne  i 2030

Lørdag d. 11. januar kl. 11.00-16.00
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.Læs mere

Share

14. oktober 2019

Referat af ordinære generalforsamling 4. oktober 2019

Den ottende, årlige ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. oktober 2019

Link til referater (pdf) nedenfor:

NETØK 8. generalforsamling – referat

NETØK konstituerende bestyrelsesmøde

Share

5. oktober 2019

Slides fra seminaret om ressourcer til klimakampen

Flere end 45 deltog i debatseminaret den 4.10.2019 om Klimapolitik og dens aktører.

Dagens reviderede program.

Hent oplægsholdernes slides (pdf):

Bela Galgoczi

Helle Munk Ravnsborg

Jan Kjæraa Rasmussen

Poul E Morthorst 

Share

16. september 2019

Dagsorden og beretning til 8. generalforsamling

Netøks 8. generalforsamling er den 4. oktober kl. 15:45-16.45 på Københavns Professionshøjskole Tagensvej 18

Her er dagsordenen

BESTYRELSENS BERETNING

Share

2. juli 2019

Ressourcer til klimakampen – offentlige, private og lønmodtagere som aktører

Fredag den 4. oktober 2019 09:00-15:30 holder Netøk et seminar på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Kbh. N, om klimapolitik og -økonomi. Oplægsholdere: Helle Munk Ravnborg, Poul E. Morthorst, Jan Kjæraa Rasmussen og Béla Galgóczi. Læs mere

Share

27. maj 2019

Generalforsamlingsseminar 4. oktober 2019

Netværk for økonomisk politisk debat (Netøk) afholder ordinær generalforsamling den 4. oktober 2019. Generalforsamlingen finder sted i Københavns Professionshøjskoles lokaler, Tagensvej 18, Kbh. N, efter et debatseminar samme dag, samme lokale.

Information om seminar og indkaldelse til generalforsamlingen vil, så snart dette foreligger, blive meddelt her på hjemmesiden og sendt til medlemmerne.

 

Share

25. april 2019

10 år efter krisen: hvor står dansk økonomi?

Fredag, den 24. maj 2019, kl. 13:00 – 16:00

Aalborg Universitet, Sydhavnen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV., lokale 3.084

Program:

Kl. 13.00-13.10 Karen Helveg-Petersen, ordstyrer: Velkommen og dagens program

Kl. 13.10-13.50 Jon Nielsen, senioranalytiker, AE-rådet: ’Krisen trækker stadig skygger ind over det danske arbejdsmarked’

Kl. 13.50 – 14.30 Thomas Thygesen, cheføkonom, SEB: ’Har den finansielle sektor taget ved lære af krisen?’

Kaffe og kage

14.45 – 15:20 Jesper Jespersen, professor (em), RUC: ’Hvordan står dansk økonomi rustet næste gang krisen rammer: økonomisk politisk beredskab?’

Kl. 15.20-16.00 Spørgsmål til oplægsholderne fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 21. maj 2019

Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, ikke-medlemmer: kr. 50

Indbetaling: Bank reg. nr.: 5366 Konto nr.: 245829

Share

15. marts 2019

Et feministisk blik på økonomi

Netøk holder debatseminar om feministisk økonomi fredag den 26. april kl. 13-16 på AAU, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV.
Oplægsholdere: Per Bregengaard, Macijej Truszczynski  og Britta Thomsen.

Adgang er gratis, men kræver tilmelding til jlpe@dtu.dk
Program og yderligere information

Share