26. april 2018

Offentlig produktivitet – et mål i bevægelse

Møde med Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, KU og forskningsleder ved VIVE.

Tid: Torsdag den 24. maj 2018 kl. 14:00 – 16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens gade 12, 1010 København K.
Arrangører: FTF, FOA og NETØK afholder temamøde.
Tilmelding kan ske til: Lil Foged, lifo@ftf.dk senest den 19. maj.

Den offentlige sektor er til stadighed udsat for krav om øget produktivitet. Uddannelsesinstitutioner i staten, de kommunale jobcentre, sygehusene og de fleste andre dele af den offentlige sektor skal hele tiden levere mere for det samme eller det samme for mindre. På store områder af den offentlige sektor er det udmøntet i et årligt krav om produktivitetsforbedringer – nogle vil hævde besparelser – på 2 procent om året.

Men hvad er egentlig produktivitet i den offentlige sektor? Hvad skal den offentlige sektor i det hele taget levere, og hvordan kan vi forstå og måle resultaterne?

Hvordan kan de offentlige organisationer håndtere de komplekse og ofte modstridende mål og interesser, der er knyttet til deres aktiviteter? Og hvilke krav stiller det til styring og ledelse i den offentlige sektor?

Vi har inviteret Professor, ph.d. Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab og forskningsleder ved VIVE til at tale om offentlig produktivitet og nogle af de aktuelle problemstillinger om sammenhængen mellem styring, ledelse og produktivitet.

Se vedhæftet annonce.

FacebookTwitterDel

26. april 2018

HVAD NU EU?

Netøk-Seminar den 18. maj 2018, kl. 09:30 – 12:00
Professionshøjskolen Metropol, Bygning C, Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

25 år er gået siden der blev stemt (anden gang) om Maastricht-traktaten. Den
monetære union har været i funktion snart 20 år. Det er tid at gøre status over
både EU og de danske EU-forbehold.

Program:
Kl.  9.30-10.00  Kaffe og Croissant
Kl. 10.00-10.45  Jens-Peter Bonde:  ’Hvad nu EU?’
Kl. 10.45-11.00  Rina Ronja Karl, Folkebevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kl. 11.00-11.15  Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kort pause
Kl. 11.20-12.00  Spørgsmål fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 15. maj 2018
Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, Ikke-medlemmer. Kr. 50
Indbetaling: Bank reg. nr.:5366   Konto nr.: 245829

Se også indbydelsen i pdf-format.

11. februar 2018

Boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om ”Boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien”.

Tid: Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14:00-16:00 .
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangører:  NETØK, FTF og FOA afholder temamøde.
Deltagere: Bemærk, at der er fri adgang, men der skal  tilmeldes.
Tilmelding: Tilmelding sker til Lil Foged på lifo@ftf.dk senest torsdag den 22. februar 2018.

Oplægsholder er professor Katarina Juselius, Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Supplerende information.

Kopi af hendes præsentation.

17. december 2017

Problemer ved BORGERLØN 15. januar 2018 (OMTANKE)

Mandag d. 15. januar kl. 19.30-22 holder Debatforum OMTANKE – rød og grøn debatmøde om:
Problemer ved BORGERLØN

Oplæg fra Rune Møller Stahl, ph.d. kandidat ved KU Institut for Statskundskab Han forsker primært i samspillet mellem økonomiske ideer og politik. Derudover bidrager han fast med analyser i dagbladet Information.

Mødested:
Fælleslokalet med indgang fra gaden, Classensgade 10, Kbh Ø.

Tilmelding:
Send en mail med dit navn til OMTANKE.mail@gmail.com

Se mere information i indbydelsen.

17. december 2017

Klimapolitisk heldagsseminar 26, januar 2018

NETØK afholder Klimapolitisk heldagsseminar fredag den 26. januar 2018 kl. 09:00 -15:30  på Professionshøjskolen Metropol Tagensvej 18, 2200 København N.
Se program og orientering om tilmelding og betaling.

31. oktober 2017

Skattesnyd og beskatning af internationale virksomheder (30/11-2017)

Tid: Torsdag den 30. november 2017, 17:00-21:00.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg, Performance-salen.
Deltagere: Bemærk, at der er fri adgang, men der skal  tilmeldes.
Tilmelding: på https://s-hovedstaden.nemtilmeld.dk/41/ senest den 29. 11. 2017 kl. 12:00.
Aftenbuffet serveres 17.45-18.30.

Socialdemokratiet på Frederiksberg (S Frederiksberg) afholder den 30. 11. et møde, hvis indhold omkring skattesnyd må kunne være interessant for mange af NETØKs medlemmer.

Program.

Mvh, Jørgen Lindgaard Pedersen, NETØK

31. oktober 2017

Brug og misbrug af økonomiske modeller: (24/11-2017)

– Hvad har vi lært af ti kriseår?

Tid: Fredag den 24. november 2017 kl. 13.30-16.00,
Sted: Hus 25.3-005 på RUC
Deltagere: Alle er velkomne

Program:

  • Jesper Jespersen: ‘Makroøkonomisk Metodologi’,
    – ti år efter
  • Jørgen Rosted: Makromodellernes bidrag til den græske krise
  • Kort pause
  • Niels Kærgård, KU: Fanger standardmodellen stadig mus?’
  • Diskussion, spørgsmål og kommentarer fra salen
  • Beskeden reception

Program med figur.

31. oktober 2017

Offentlig Innovation og Produktion (23/11-2017)

Tid og sted: Mødet foregår torsdag den 23. november 2017 kl. 14:00-16:00 i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K. 
Arrangør: NETØK, FTF og FOA afholder temamøde.
Tilmelding sker til Lil Foged på lifo@ftf.dk senest mandag den 20. november 2017.
Program: Se vedhæftede fil.

13. oktober 2017

Nobelprisen 2017 i økonomi

Så blev nobelprisen 2017 uddelt – endnu en Chicago-økonom: Richard H. Thaler, behavioural microeconomist, som forsøger at forklare individual adfærd ud fra dels økonomisk rationalitet dels ud fra mere almen psykologiske adfærds argumenter og empirisk underbygget, hvor stort set alle hypoteser kan accepteres.

Anyway,  Samfundsøkonomen udgav i september 2017 et ikke uinteressant specialnummer om Nobelprisen i økonomi igennem næsten 50 år.
Jeg bidrog ved vedhæftede artikel “For the greatest benefit of mankind?”

Bedste hilsen
Jesper Jespersen
Professor, RUC

10. oktober 2017

Ordinær generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde

Netøk har den 22. september 2017 holdt ordinær generalforsamling (læs referatet her)  med efterfølgende bestyrelsesmøde (læs referatet her)