Månedsarkiv: april 2018

Offentlig produktivitet – et mål i bevægelse

Møde med Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, KU og forskningsleder ved VIVE.

Tid: Torsdag den 24. maj 2018 kl. 14:00 – 16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens gade 12, 1010 København K.
Arrangører: FTF, FOA og NETØK afholder temamøde.
Tilmelding kan ske til: Lil Foged, lifo@ftf.dk senest den 19. maj.

Den offentlige sektor er til stadighed udsat for krav om øget produktivitet. Uddannelsesinstitutioner i staten, de kommunale jobcentre, sygehusene og de fleste andre dele af den offentlige sektor skal hele tiden levere mere for det samme eller det samme for mindre. På store områder af den offentlige sektor er det udmøntet i et årligt krav om produktivitetsforbedringer – nogle vil hævde besparelser – på 2 procent om året.

Men hvad er egentlig produktivitet i den offentlige sektor? Hvad skal den offentlige sektor i det hele taget levere, og hvordan kan vi forstå og måle resultaterne?

Hvordan kan de offentlige organisationer håndtere de komplekse og ofte modstridende mål og interesser, der er knyttet til deres aktiviteter? Og hvilke krav stiller det til styring og ledelse i den offentlige sektor?

Vi har inviteret Professor, ph.d. Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab og forskningsleder ved VIVE til at tale om offentlig produktivitet og nogle af de aktuelle problemstillinger om sammenhængen mellem styring, ledelse og produktivitet.

Se vedhæftet annonce.

Share

HVAD NU EU?

Netøk-Seminar den 18. maj 2018, kl. 09:30 – 12:00
Professionshøjskolen Metropol, Bygning C, Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

25 år er gået siden der blev stemt (anden gang) om Maastricht-traktaten. Den
monetære union har været i funktion snart 20 år. Det er tid at gøre status over
både EU og de danske EU-forbehold.

Program:
Kl.  9.30-10.00  Kaffe og Croissant
Kl. 10.00-10.45  Jens-Peter Bonde:  ’Hvad nu EU?’
Kl. 10.45-11.00  Rina Ronja Karl, Folkebevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kl. 11.00-11.15  Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kort pause
Kl. 11.20-12.00  Spørgsmål fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 15. maj 2018
Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, Ikke-medlemmer. Kr. 50
Indbetaling: Bank reg. nr.:5366   Konto nr.: 245829

Se også indbydelsen i pdf-format.

Share