Måned: september 2014

28. september 2014

Netøk-Debatseminar: Øget Ulighed – hvorfor?

Plancher og materiale fra Netøk-seminaret den 26. sept. 2014 om Udligning og skævvridning i indkomst- og formuefordelingen efter 2. Verdenskrig

Share

Read More

22. september 2014

Keynes og den aktuelle makroøkonomiske diskurs

Det har været en udfordring at gennemlæse og revidere mit 12 år gamle manuskript om Keynes og makroøkonomisk teori (John Maynard Keynes, København: Djøf Forlag, 2002. Den nye stærkt reviderede udgave udkommer 3. november 2014) . Kunne teksten stå distancen eller havde begivenhederne ikke mindst efter 2008 underløbet min daværende fremstilling af Keynes’ makroøkonomi?

Share

Read More