Månedsarkiv: februar 2024

Møde om skattepolitik

27. februar kl. 15:00-17:00
A.C.Meyers Vænge 15, Kbh. SV

Oplægsholdere:
Per Husted, medlem af skatteudvalget, Folketinget, Socialdemokratiet
Sigurd Agersnap, skatteordfører, næstformand i skatteudvalget, Folketinget, SF

SVM-regeringsgrundlaget fra 14. december 2022 havde to hovedløfter med hensyn til
skattegrundlaget:
1) 5 milliarder kr. i skattelettelser på personskatteområdet primært i form af øgede
beskæftigelsesfradrag. Ved skattereformen af den 19. december 2023 er beløbet
for skattelettelserne hævet til 10 milliarder kr.
2) en svækket progression i skatteskalaen med hævelse af progressionens begyndelse,
samt indførelse af en ny top-top skat fra 2,5 mio. kr.
Fra den foregående socialdemokratiske étpartiregering er lettelsen i bo- og gave-
bestemmelserne på 1 mia. kr. blevet opretholdt ved en sænkning af procentafgiften fra
15 til 10%. Hertil kommer ændringer i værdiansættelsen af virksomhedernes goodwill.
De fleste skøn på lettelsernes værdi ligger på omkring 1,4 milliarder kr.

Vi ønsker især en debat om følgende:
1) Hvorfor mener Socialdemokratiet, at svækkelsen af progressionen er god
socialdemokratisk politik, når den ikke har været det indtil nu?
2) Hvorfor skal de allerrigeste familier i Danmark ha’ styrket deres dynastiske
placering via en lettelse i bo- og gaveafgiftlovgivningen?
3) Hvorfor mener SF, at progressionen i personbeskatningen skal skærpes, når partiet
i flere sammenhænge er indgået i skatteforlig, der har haft den modsatte effekt?

Tid: kl. 15:00-17:00, tirsdag den 27. februar
Mødested: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV,
lokale 2. 1. 042.
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding: jlpe@dtu.dk senest fredag den 23. februar kl. 11:00 (af hensyn til bestilling af kaffe m.v.)

Share