Om os

Kontakt

Skriv til Netøk:

info@netoek.dk om medlemskab, aktiviteter o.l.

webmaster@netoek.dk om websiderne, teknisk knas o.l.

Formål

Vi vil fremme pluralisme i den økonomiske debat

Netværk for økonomisk politisk debat (NETØK) er en uafhængig forening, hvis formål er at gøre den økonomiske debat bredere.
Det gør vi blandt andet ved at afholde debatseminarer og konferencer, hvor forskellige økonomiske tænkemåder er repræsenteret.
Du kan læse mere om NETØKs formål i vores vedtægter.

Bliv medlem

Som medlem støtter du foreningens muligheder for at afholde interessante møder, og du har gratis adgang eller medlemsrabat til arrangementerne. Udfyld tilmeldingskuponen på siden “Bliv medlem” og overfør kontingentbeløbet til foreningens konto, jf. næste afsnit.

Kontingent

Kontingentet for er 200 kr. årligt for alderspensionister og folk i beskæftigelse, 100 kr. for studerende og arbejdsløse, 2.500 for små institutioner og 5.000 kr. for store institutioner.
NETØKs konto: Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5366 Kontonr. 0000245829
Betalingsfrist:

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer som valgt på generalforsamlingen 6.10.2023 og efter bestyrelsens  konstituering:

Bent Gravesen
Knud Erik Skouby
Jørgen Lindgaard Pedersen (formand)
Karen Helveg Petersen (facebook-kontakt)
Olaf Winsløw (kasserer)

Irene Odgaard og Mads Falkenfleth er suppleanter

Som revisor er Bengt-Åke Lundvall valgt

Vedtægter

Foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamling 18.10.2013

Referater fra generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 06.10.2023

Referat fra generalforsamling 30.09. 2022

Referat fra generalforsamling den 5. 11. 2021

Referat fra generalforsamling nr. 8 den 4.10.2019

Referat fra generalforsamling nr 7, den 5.10.2018

Referat fra generalforsamling nr 6, den 22.09.2017

Referat fra generalforsamling nr 5, den 30.09.2016

Referat fra generalforsamling nr 4, den 02.10.2015.

Referat af generalforsamlingen den 26. 09.2014.

Referat af generalforsamling, 18.10.2013.

Referat af forberedende generalforsamling, 19. 04.2013.

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 6.10.2023

Referat fra NETØK bestyrelsesmøde 26.01.2023

Referat af bestyrelsesmøde 22.11.2022

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 30. 09.2022

Referat af bestyrelsesmøde 07.12.2021

Referat af bestyrelsesmødet den 30. 11.2015

Referat af NETØK bestyrelsesmøde 23. 01.2015

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 10.12.2013

Share