Månedsarkiv: februar 2017

Fra arbejdsudbudspolitik til produktivitetspolitik

Tid: Fredag den 17. marts 2017 kl. 09:00–15:35
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Arrangementet finder sted i Bygning C, se elektronisk tavle angående mødelokale lige inden for indgangsdøren
Arrangør: NETØK
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding: sker ved henvendelse til jlpe@dtu.dk senest mandag den 13. marts kl. 12:00
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af NETØK. Andre betaler kr. 100 i seminarafgift.
Frokost: Koster kr. 50,00 for alle, som vil have det. Skal lægges oven i seminarafgiften.
Indbetaling: Skal foretages senest mandag den 13. marts.
Indbetaling skal ske på NETØK’s bankforbindelse reg.nr. 5366, konto 245829.

 

Seminarets umiddelbare anledning er det forhold, at en centralt placeret økonom som Nina Smith fra Aarhus Universitet, sammen med kollegaen Peder J. Pedersen, fornylig har publiceret en analyse om virkningen på økonomisk vækst i Danmark fra de mere end 20 – 25 års politik gående ud på at øge arbejdskraftudbuddet[1]. De Økonomiske Råds formænd skriver en kronik i Børsen fra medio januar med samme budskab, men endnu klarere formuleret[2] – der opnås i dag kun meget beskedne bidrag til økonomisk vækst ved at øge arbejdsudbuddet i et land som Danmark. Brug i stedet de politiske ressourcer på at øge produktiviteten.
Læs videre Fra arbejdsudbudspolitik til produktivitetspolitik

Share

Ti spildte år

Kronik i Politiken, fredag den 17. februar 2017
af professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

’Ulighed sætter dansk økonomi under pres!’ Sådan lød overskriften på et stort opsat interview med professor Torben M. Andersen (22. januar 2017). En udvikling som Den alternative Velfærdskommission advarede imod helt tilbage i 2006. I mellemtiden er Gini-koefficienten, et mål for uligheden, steget markant fra 23,7 til 27,4 og antallet af personer som lever i fattigdom eller med risiko for at opleve social eksklusion er vokset med yderligere 100.000 personer siden 2006 og udgør i dag mere end én mio. mennesker i dagens Danmark (kilde: Eurostat).

Denne skævtrækning af samfundsøkonomien er om noget et resultat af den stribe af arbejdsmarkeds-, dagpenge-, social- og skattereformer, som ikke mindst en række neoklassiske universitetsøkonomer har plæderet for igennem de sidste 10-15 år i den stribe af kommissionsrapporter og redegørelser, der har legitimeret disse indgreb – uanset regeringens farve. Disse reformer har indtil nu kun har haft den eneste påviselige statistiske effekt, at de har øget uligheden. Der er med andre ord tale om 10 spildte år.

Se den fulde kronik her.

Share