Fra arbejdsudbudspolitik til produktivitetspolitik

Tid: Fredag den 17. marts 2017 kl. 09:00–15:35
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Arrangementet finder sted i Bygning C, se elektronisk tavle angående mødelokale lige inden for indgangsdøren
Arrangør: NETØK
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding: sker ved henvendelse til jlpe@dtu.dk senest mandag den 13. marts kl. 12:00
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af NETØK. Andre betaler kr. 100 i seminarafgift.
Frokost: Koster kr. 50,00 for alle, som vil have det. Skal lægges oven i seminarafgiften.
Indbetaling: Skal foretages senest mandag den 13. marts.
Indbetaling skal ske på NETØK’s bankforbindelse reg.nr. 5366, konto 245829.

 

Seminarets umiddelbare anledning er det forhold, at en centralt placeret økonom som Nina Smith fra Aarhus Universitet, sammen med kollegaen Peder J. Pedersen, fornylig har publiceret en analyse om virkningen på økonomisk vækst i Danmark fra de mere end 20 – 25 års politik gående ud på at øge arbejdskraftudbuddet[1]. De Økonomiske Råds formænd skriver en kronik i Børsen fra medio januar med samme budskab, men endnu klarere formuleret[2] – der opnås i dag kun meget beskedne bidrag til økonomisk vækst ved at øge arbejdsudbuddet i et land som Danmark. Brug i stedet de politiske ressourcer på at øge produktiviteten.

Arbejdsudbudspolitikken har haft ét åbent formuleret rationale, nemlig at der skulle være tilstrækkelig med arbejdskraft til at økonomien kunne komme ind på et økonomisk bæredygtigt vækstspor, når de internationale konjunkturer tillod det. Et andet rationale, som ikke har været benægtet, men har været mindre højt udtalt, har været, at en vis passende arbejdsløshed ville begrænse lønstigningerne til et niveau, som tillod en beskeden 2 % inflation pr. år. Dette er hvad der i den økonomisk-politiske litteratur kaldes ”naturlig arbejdsløshed” eller ”strukturel arbejdsløshed”.

Vi får oplæg fra flere eksperter på området:

  • Jesper Gregers Linaa, souschef og kontorchef i De Økonomiske Råds Sekretariat
  • Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-Kasser
  • Anita Vium Jørgensen, sekretariatschef  i 3f
  • Morten Granzau Nielsen, økonomisk politisk chef, Dansk Industri.

Printvenligt dokument med alle detaljer og fuld tekst.

Artikel indlagt 22/2-2017

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *