Kategori: Generelt

12. september 2023

12. ordinære generalforsamling

Indkaldelse til NETØKs 12. generalforsamlingfredag den 6. oktober 2023 kl. 17:00 – 18.00 (efter generalforsamlingsseminaret)Aalborg Universitet, Campus København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Dagsorden Regnskab Bestyrelsens beretning 12.9.2023 Bestyrelsen

Share

Read More

12. september 2023

Generalforsamlingsseminar

CLIMATE CRISIS – INEQUALITY, THE CHINESE WAY, AND THE END OF CAPITALISMIn Need of a New Political EconomySeminar Friday October 6th 2023, 12:30 – 16:55 Aalborg University (in Copenhagen) Campus Sydhavnen Room 2. 1. 043A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV PROGRAM12:30 – 13:00: Solution of Climate Crisis – give up Capitalism! Ulrike Hermann, taz, […]

Share

Read More

3. september 2022

From Globalization towards Deglobalization?

Det årlige generalforsamlingsseminar finder i år sted fredag den 30. september 2022 kl. 09:15 – 15:00 på Aalborg Universitet, Campus København. Oplægsholdere / Speakers: Kasper Arabi, Scientific Assistant, Danish Institute of International Studies (DIIS), expert in Historical Political Economy, UK, USA and Denmark. Allan von Mehren, Chief Analyst, Danske Bank, expert in the Chinese economy. […]

Share

Read More

30. maj 2022

Materiale fra debatmødet den 24. maj 2022

Her kan du hente oplægsholdernes slides.

Share

Read More

11. maj 2022

Debatmøde 24. maj kl. 13-16, AAU, Kbh. SV

Med oplæg fra Anette Borchorst og Henning Jørgensen Er den danske aftalemodel ved at køre fast på det offentlige arbejdsmarked? Den danske aftalemodel har ikke formået at gøre op med den ulige løn, der har eksisteret næsten uændret i et halvt og helt århundrede inden for pleje- og omsorgsarbejdet. Hvor længe skal ligelønnen på det […]

Share

Read More

11. november 2021

Materiale fra seminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fra seminaret den 5. november foreligger nu skriftligt materiale fra hver af de tre oplægsholdere: Lektor Philip Fosbøl Professor Lotte Holm Folketingssekretær Leila Stockmarr

Share

Read More

3. oktober 2021

Indkaldelse til generalforsamling 5.11.2021

Indkaldelse til 10. generalforsamling fredag den 5. november 2021 kl. 14:30-15:45 på Aalborg Universitet, Sydhavnen, København S., A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2.3.124 (nærmere orientering om hvordan man finder lokalet vil blive fremsendt senere) DAGSORDEN

Share

Read More

3. oktober 2021

Generalforsamlingsseminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fredag den 5. november kl. 09:30 – 14:20 på Aalborg Universitet, København Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2. 3. 124 Debatten om de globale klimaproblemer har udviklet sig over de sidste 30 år. I dag synes det at være et konsensussynspunkt, at problemerne har deres rod i såvel teknologiske forhold som i menneskelig […]

Share

Read More

12. september 2021

Slides fra mødet om boligpolitik

I mødet den 3. september 2021 om Boligbobler og Ejendomsskatter deltog omkring 25 deltagere. Gode oplæg og gode diskussionsbidrag, som mange havde deres andel i. Vi trængte i den grad til et fysisk møde!   De tre oplægsholdere var Hans Skifter Andersen, Lars Andersen og Rune Lund. Her er de slides de havde med til støtte […]

Share

Read More

30. december 2020

Nytårshilsen 2020/2021

28. December 2020 Kære medlemmer, 2020 har også for NETØK været et usædvanligt år. Efter nedlukningen af landet medio marts valgte vi at indstille mødeaktiviteterne. I sensommeren afholdt vi to arrangementer som fysiske møder: 1) 11. september, MMT 2) 2. oktober, techgiganterne og 9. generalforsamling Deltagerantallet lå på godt og vel 30 henholdsvis 20. Selvom […]

Share

Read More