Kategoriarkiv: Generelt

Generelt eller endnu ikke kategoriseret

Slides fra seminaret 6. oktober 2023

CLIMATE CRISIS – INEQUALITY, THE CHINESE WAY, AND THE END OF CAPITALISM

Climate Crisis and Global Inequality, Joachim Peter Tilsted, Doctoral Student, Lund University and University of Copenhagen

The Chinese Way in Climate Policy, Erik Baark, Professor Emeritus, Hong Kong University of Science and Technology, and Guest Researcher Max Planck Institute for the History of Science

A New Political Economy, Henrik Plaschke, Researcher, Aalborg University

Share

Generalforsamlingsseminar

CLIMATE CRISIS – INEQUALITY, THE CHINESE WAY, AND THE END OF CAPITALISM
In Need of a New Political Economy

Seminar Friday October 6th 2023, 12:30 – 16:55
Aalborg University (in Copenhagen) Campus Sydhavnen Room 2. 1. 043
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV

PROGRAM
12:30 – 13:00: Solution of Climate Crisis – give up Capitalism! Ulrike Hermann, taz, Finance Editor
13:00 – 13:30: Debate
13:30 – 14:00: Climate Crisis and Global Inequality, Joachim Peter Tilsted, Doctoral Student, Lund University and University of Copenhagen
14:00 – 14:30: Debate
14:30 – 14:50: Coffee Break
14:50 – 15:20: The Chinese Way in Climate Policy, Erik Baark, Professor Emeritus, Hong Kong University of Science and Technology, and Guest Researcher Max Planck Institute for the History of Science
15:20 – 15:50: Debate
15:50 – 16:20: A New Political Economy, Henrik Plaschke, Researcher, Aalborg University
16:20 – 16:50: Debate
16:50 – 16:55: End of Day

Registration and more information

Share

From Globalization towards Deglobalization?

Det årlige generalforsamlingsseminar finder i år sted fredag den 30. september 2022 kl. 09:15 – 15:00 på Aalborg Universitet, Campus København.

Oplægsholdere / Speakers:

Kasper Arabi, Scientific Assistant, Danish Institute of International Studies (DIIS), expert in Historical Political Economy, UK, USA and Denmark.

Allan von Mehren, Chief Analyst, Danske Bank, expert in the Chinese economy.

Thiess Petersen, Senior Advisor, Bertelsman Stiftung, project Global Economic Dynamics, expert in macro-economic studies and economics, has just published an article highly relevant to the topic, ‘EU possibilities to respond to Deglobalization and the War in Ukraine’.

Friday September 30, 2022, 09:15 – 15:00
Aalborg University Campus Copenhagen
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV,
Seminar Room 2. 1. 042

Tilmeldingsfrist den 26. september.

Share

Debatmøde 24. maj kl. 13-16, AAU, Kbh. SV

Med oplæg fra Anette Borchorst og Henning Jørgensen

Er den danske aftalemodel ved at køre fast på det offentlige arbejdsmarked?

Den danske aftalemodel har ikke formået at gøre op med den ulige løn, der har eksisteret næsten uændret i et halvt og helt århundrede inden for pleje- og omsorgsarbejdet.

Hvor længe skal ligelønnen på det offentlige arbejdsmarked have vigepligt for aftalemodellens hensyn til de private virksomheders konkurrenceevne?

Kan medarbejdergrupper inden for pleje- og omsorgsområderne få lønløft og ’lønfest’, uden at det går ud over ’jobfesten’ på det private område?

Tid og sted: Tirsdag den 24. maj kl. 13-16, AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, lokale 1.001, tæt ved kantinen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af kaffe, te m.v.skal der ske tilmelding til Jørgen Lindgaard Pedersen på jlpe@dtu.dk senest torsdag den 19. 5. kl. 19:00.


Share

Generalforsamlingsseminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fredag den 5. november kl. 09:30 – 14:20 Aalborg Universitet, København Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2. 3. 124

Debatten om de globale klimaproblemer har udviklet sig over de sidste 30 år. I dag synes det at være et konsensussynspunkt, at problemerne har deres rod i såvel teknologiske forhold som i menneskelig adfærd.

Det samme gælder løsningsmulighederne. Det er bredt accepteret, at vi er nødt til at ændre adfærd med hensyn til føde, beklædning og transport. Ligeledes er det også påkrævet, at vi ibrugtager og udvikler mindre klimabelastende teknologier. Ja, at vi ikke kan undgå at fjerne CO2 og andre drivhusgasser fra jordens atmosfære. Læs videre Generalforsamlingsseminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Share

Slides fra mødet om boligpolitik

I mødet den 3. september 2021 om Boligbobler og Ejendomsskatter deltog omkring 25 deltagere. Gode oplæg og gode diskussionsbidrag, som mange havde deres andel i. Vi trængte i den grad til et fysisk møde!  

De tre oplægsholdere var Hans Skifter Andersen, Lars Andersen og Rune Lund.

Her er de slides de havde med til støtte for deres mundtlige oplæg:

 20210902. NETØK-oplæg om boligbeskatning. PP skabelon.potx    

netøk-030921

Netøk Boligboble Hans Skifter Andersen

Share