Månedsarkiv: april 2016

NETØK-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling

Dato: Fredag d. 15. april 2016, kl. 9-16. 
Sted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, Gæstekantinen, København.
Arrangør: NETØK.

Nu er der igen uro på de globale finansielle markeder. Det diskuteres, om en ny krise er under udvikling. Ganske vist er reguleringen af den finansielle sektor blevet skærpet siden finanskrisen, men sektorens lobbyister har haft stor succes med at begrænse tiltagene og sikre profitmulighederne.

Der er i høj grad brug for at diskutere, hvordan finansiel regulering og makroøkonomisk politik skal udformes for at undgå en ny dyb krise. Samtidig er det afgørende at sammentænke dette formål med bæredygtig omstilling, for en tilbagevenden til business-as-usual er ikke en mulighed. I de seneste år er der kommet mange nye bidrag til forståelsen af baggrunden for den aktuelle krise samt forslag til, hvad der bør gøres. Det er emnet for seminaret. Alle er velkomne!   Læs videre NETØK-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling

Share

Skattelettelser giver hul i kassen

De dynamiske effekter efter skattelettelser er usikre. Derfor bør politikerne være varsomme med at indregne et større arbejdsudbud

Af cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F,
cheføkonom Thomas Søby, Dansk Metal,
cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, LO og
cheføkonom Ole Just, HK

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og CEPOS debatterer i øjeblikket, hvor stor usikkerhed der er forbundet med dynamiske effekter efter lettelser af især topskatten. Spørgsmålet er højaktuelt og har overordentlig stor betydning for, hvordan skattelettelser påvirker de offentlige finanser.

I dag indregnes dynamiske (arbejdsudbuds)effekter således Læs videre Skattelettelser giver hul i kassen

Share