Netøk-Debatseminar: Øget Ulighed – hvorfor?

Plancher og materiale fra Netøk-seminaret den 26. sept. 2014 om Udligning og skævvridning i indkomst- og formuefordelingen efter 2. Verdenskrig

  • Thomas Pikettys ’Capital in 21st Century’,ved Christian Gormsen, Økonom, Analyseenheden, Cevea / Slides som pdf
  • Den meget lange udvikling i 1 % topindkomsterne i Danmark sammenholdt med andre vestlige samfund, ved Jakob Egholt Søgaard, Ph.d. studerende og Undervisningsasssistent, Økonomisk Institut, Københavns Universitet / Slides som pdf

Martin Ulrik Jensen (tv) og Jørgen Goul Andersen (th)netoek25

  • Fordeling og incitamenter, ved Martin Ulrik Jensen, Kontorchef, Afdeling for Dansk Økonomi, Økonomi- og Indenrigsministeriet / Link til publikation
  • Økonomiske og socialpolitiske perspektiver, ved Jørgen Goul Andersen, Professor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet / Slides som pdf
  • Fattigdom og andre fordelingskriterier, ved M Azhar Hussain, Lektor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet /Slides som pdf
  • Hvorfor er den stigende ulighed i indkomst- og formueudvikling et samfundsmæssigt problem?, ved Kristian Weise, Direktør, Cevea / Slides som pdf og David Dreyer Lassen, Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet / Talte uden slides

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *