11. november 2021

Materiale fra seminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fra seminaret den 5. november foreligger nu skriftligt materiale fra hver af de tre oplægsholdere:

Lektor Philip Fosbøl

Professor Lotte Holm

Folketingssekretær Leila Stockmarr

Share