Debatmøde: Er vi i en ny boligboble?

Tid: Fredag den 3. september 2021 kl. 13:00 – 16:00

Sted: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Lokale 2. 1. 043, Globegangen

Oplægsholdere: Hans Skifter Andersen, Aalborg Univ., Lars Andersen, AE-Rådet, og Rune Lund, Enhedslisten

Det diskuteres både politisk og i økonomkredse, om vi er havnet i en boligboble eller om prisstigningerne på boliger under corona-epidemien er et normalt svar på en unormal situation. I hvert fald er boligpriserne i 2020 og 2021 nærmest eksploderet i den velstående del af verden. I Danmark er huse steget med over 15% på landsplan fra maj 2020 til samme måned i 2021. Og ejerlejligheder med næsten 18% i samme periode.

Er forklaringen opsparing/pengerigelighed i befolkningen i kombination med de lave renter eller blot det at folk har fået tid til at gå på ejendomsjagt, som vismændene har antydet i deres seneste rapport. Et stort antal økonomer kræver indgreb, men nu er renten så småt på vej op, så skal man ikke bare vente? Det Systemiske Risikoråd er kommet med et beskedent forslag om at skære i adgangen til afdragsfrie lån.

Finansieringsmulighederne er en væsentlig faktor i prisdannelsen på boliger.

Beskatningen er en anden. Boligbeskatningen i Danmark bygger på særskilt beskatning og vurderinger af ejendommens og grundens værdi.

Efter utilfredshed med vurderingerne i 2010-11 blev det i 2013 politisk besluttet at udarbejde et nyt altomfattende system med bl.a. GPS-data. Efter flere forsinkelser og budgetoverskridelser vil det formodentlig eller politikerne håber i hvert fald, at det vil være færdigudrullet i 2024, hvor en ændret ejendomsbeskatning vil træde i kraft. I mellemtiden bruges vurderinger helt tilbage til 2011 som basis for skatteopkrævningen. Et af problemerne har været politiske krav om en så millimeterretfærdig grund- og ejendomsbeskatning, at det har vist sig nærmest umuligt at foretage en tilstrækkeligt præcis ejendomsvurdering, der igen har øget vanskelighederne ved at skabe et brugbart ejendomsvurderingssystem.

Da de anvendte vurderinger har været for høje uden for de store byer for perioden efter 2011, ventes det, at ikke mindre end 14 milliarder kr. skal tilbagebetales til husejerne i for meget betalt ejendomsskat. Alt i alt er det meningen, at boligskatterne skal stige for fremtidige boligejere. Det kan være med til at lægge et nedadgående pres på priserne, men nok ikke meget, for der er også lagt en margin ind, der reducerer beskatningsgrundlaget.

Alt dette har gjort, at diskussioner om berettigelsen af boligskatter og deres højde er blusset op. Blandt økonomer er der flertal for – ja nærmest en udbredt konsensus om – at der bør lægges relativt større vægt på ejendomsbeskatning for at skaffe skatteindtægter til at finansiere stigende velfærdsudgifter, og at der i øjeblikket er en økonomisk set uhensigtsmæssig skattemæssig begunstigelse af dem, der ejer fast ejendom. Trods økonomernes råd er det imidlertid de færreste politikere og politiske partier, der går ind for at trække skat væk fra arbejde og flytte den over på mursten og jord. Det anses nemlig også for at være upopulært blandt vælgerne, som jo for 2/3 dels vedkommende er husejere.

Med markedsprisernes stigning kan der være yderligere grund til at lægge mere vægt på beskatningen. Meget tyder dog på, at eventuelle politiske indgreb i første omgang vil gøre finansieringen vanskeligere, hvilket vil være til skade for nye købere, der i forvejen er ramt af de store prisstigninger i dele af landet. Hvordan vægter politikere og økonomer set i bl.a. dette lys de forskellige former for beskatning og finansiering?

PROGRAM

13:00: Velkomst

13:05 – 13:35: Hans Skifter Andersen, adjungeret professor i boligmarkedsforhold ved Aalborg Universitet: Hvordan fungerer boligmarkedet, genbrug og nybyggeri?

13:35 – 14:05: Lars Andersen, direktør i AE Rådet: En effektiv og retfærdig boligbeskatning?

14:05 – 14:20: Kaffepause

14:20 – 15:00: Diskussion af oplæggene fra Hans og Lars

15:00 – 15:30:Rune Lund, MF for Enhedslisten: En lighedsskabende boligbeskatning – hvem vil kæmpe den i gennem?

15:30 – 16:00: Diskussion af Runes oplæg

Fredag den 3. september 2021, kl. 13:00 – 16:00

Aalborg Universitet, Sydhavnen. lokale 2.1.043

Tilmelding: deltagelse er gratis. Men tilmelding er påkrævet af hensyn til bestilling af kaffe, the og kage – samt i tilfælde af Covid-19 smitte!

Senest mandag den 30. august kl. 13:00 på Jørgen Lindgaard Pedersens mail:

jlpe@dtu.dk

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *