3. oktober 2021

Generalforsamlingsseminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fredag den 5. november kl. 09:30 – 14:20 Aalborg Universitet, København Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2. 3. 124

Debatten om de globale klimaproblemer har udviklet sig over de sidste 30 år. I dag synes det at være et konsensussynspunkt, at problemerne har deres rod i såvel teknologiske forhold som i menneskelig adfærd.

Det samme gælder løsningsmulighederne. Det er bredt accepteret, at vi er nødt til at ændre adfærd med hensyn til føde, beklædning og transport. Ligeledes er det også påkrævet, at vi ibrugtager og udvikler mindre klimabelastende teknologier. Ja, at vi ikke kan undgå at fjerne CO2 og andre drivhusgasser fra jordens atmosfære.

Det er ikke så meget målene som det er midlerne, der udgør hindringerne for at der sættes effektivt ind på områderne. Det kan ikke undre fordi vinderne ved et forbedret klima ikke er identisk med dem, der skal bære hovedparten af byrderne. Da der er mange forskellige kombinationer af virkemidler og tidsmæssig fordeling, så er der rigelig plads til slagsmål. Ulykken er naturligvis, at problemerne undervejs risikerer at vokse ud af kontrol.

Vi har fået tre forskellige eksperter til at fremlægge deres analyser og synspunkter.

PROGRAM

Debatten om de globale klimaproblemer har udviklet sig over de sidste 30 år. I dag synes det at være et konsensussynspunkt, at problemerne har deres rod i såvel teknologiske forhold som i menneskelig adfærd.

Det samme gælder løsningsmulighederne. Det er bredt accepteret, at vi er nødt til at ændre adfærd med hensyn til føde, beklædning og transport. Ligeledes er det også påkrævet, at vi ibrugtager og udvikler mindre klimabelastende teknologier. Ja, at vi ikke kan undgå at fjerne CO2 og andre drivhusgasser fra jordens atmosfære.

Det er ikke så meget målene som det er midlerne, der udgør hindringerne for at der sættes effektivt ind på områderne. Det kan ikke undre fordi vinderne ved et forbedret klima ikke nødvendigvis er identisk med dem, der skal bære hovedparten af byrderne. Da der er mange forskellige kombinationer af virkemidler og tidsmæssig fordeling, så er der rigelig plads til slagsmål. Ulykken er naturligvis, at problemerne undervejs risikerer at vokse ud af kontrol.

Vi har fået fire forskellige eksperter til at fremlægge deres analyser og synspunkter. Programmet ser mere præcist ud som følger:

DAGSORDEN

09:30-09:35: Velkomst

09:35-10:05: Oplæg ved Philip Loldrup Fosbøl, lektor ved DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet: CO2 fangst og Direct Air Capture

10:05-10:30: Diskussion af oplægget

10:30- 11:05: Oplæg ved Lotte Holm, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet: præsentation af EAT-lancet rapport samt lidt om befolkningens holdning til kost-klima forhold

11:05-11:25: Kaffepause

11:25-12:15: Diskussion af oplægget

12:15-13:00: Frokost

13:00-13:35: Oplæg ved Leila Stockmarr, Ph.d. og ansat ved Enhedslistens sekretariat: forskellige politiske strategier og deres konsekvenser for velfærds- og byrdefordeling socialt og geografisk

13:35-13:55: Kaffepause

13:55-14:20: Diskussion af oplægget

Tilmelding: senest mandag den 1. november kl. 12.00 på jlpe@dtu.dk

Frokost: frokost, vand, kaffe og the, kr. 50,00 indbetales på NETØK konto 245829, reg.nr.: 5366 senest den 1. november kl. 12:00

 

Share