Generalforsamlingsseminar 4. oktober 2019

Netværk for økonomisk politisk debat (Netøk) afholder ordinær generalforsamling den 4. oktober 2019. Generalforsamlingen finder sted i Københavns Professionshøjskoles lokaler, Tagensvej 18, Kbh. N, efter et debatseminar samme dag, samme lokale.

Information om seminar og indkaldelse til generalforsamlingen vil, så snart dette foreligger, blive meddelt her på hjemmesiden og sendt til medlemmerne.

 

Share

10 år efter krisen: hvor står dansk økonomi?

Fredag, den 24. maj 2019, kl. 13:00 – 16:00

Aalborg Universitet, Sydhavnen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV., lokale 3.084

Program:

Kl. 13.00-13.10 Karen Helveg-Petersen, ordstyrer: Velkommen og dagens program

Kl. 13.10-13.50 Jon Nielsen, senioranalytiker, AE-rådet: ’Krisen trækker stadig skygger ind over det danske arbejdsmarked’

Kl. 13.50 – 14.30 Thomas Thygesen, cheføkonom, SEB: ’Har den finansielle sektor taget ved lære af krisen?’

Kaffe og kage

14.45 – 15:20 Jesper Jespersen, professor (em), RUC: ’Hvordan står dansk økonomi rustet næste gang krisen rammer: økonomisk politisk beredskab?’

Kl. 15.20-16.00 Spørgsmål til oplægsholderne fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 21. maj 2019

Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, ikke-medlemmer: kr. 50

Indbetaling: Bank reg. nr.: 5366 Konto nr.: 245829

Share

Slides fra debatseminaret om økonomiske modeller

Bølgerne gik højt på debatseminaret om økonomisk modellering og de økonomiske modeller DREAM, MAKRO og SØM fredag den 26. oktober 2018. Tak til oplægsholderne Ane Halsboe-Jørgensen (MF for S), Peter Stephensen (Dream) og Jonas Gielfeldt (Enhedslisten). De to sidstnævnte viste slides, som kan hentes nedenfor:

Politiske regnemaskine Jonas Gielfeldt

MAKRO Peter Stephensen

Share

Northern Austerity and Southern Reform Policies

Alle lande kan ikke kopiere Tysklands opsparings- og lavinflationspolitik og ved at insistere på denne løsning, kører man euroen i sænk.  Sådan argumenterede Heiner Flassbeck på debatseminaret den 5. oktober. Flassbecks slides er her.

Portugals aktuelle forsøg på en anden og mere ekspansiv vej frem blev præsenteret af økonomisk rådgiver Vitor Escária. Hans slides er her.

Danmarks økonomiske politik trykkede efterspørgslen længere ned end nødvendigt. Bent Gravesen, FOA, præsenterede den danske case. Hans slides er her.

Share

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies, 5/10-2018

Seminar

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies

Fredag den 5. oktober 2018, kl. 09:00 – 15:00

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, bygn. C, Kbh N.

Indledere:

  • Professor Heiner Flassbeck, blandt andet tidligere cheføkonom i UNCTAD
  • Vitor Escária, associate professor, University of Lisbon
  • Britta Thomsen, tidligere medlem af Europa Parlamentet
  • Bent Gravesen, konsulent i FOA

Program (pdf)

Efter seminaret afholder NETØK sin generalforsamling, hvor alle medlemmer er inviteret til at deltage

Share