2. juli 2019

Ressourcer til klimakampen – offentlige, private og lønmodtagere som aktører

Fredag den 4. oktober 2019 09:00-15:30 holder Netøk et seminar på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Kbh. N, om klimapolitik og -økonomi. Oplægsholdere: Helle Munk Ravnborg, Poul E. Morthorst, Jan Kjæraa Rasmussen og Béla Galgóczi. Læs mere

FacebookTwitterDel

27. maj 2019

Generalforsamlingsseminar 4. oktober 2019

Netværk for økonomisk politisk debat (Netøk) afholder ordinær generalforsamling den 4. oktober 2019. Generalforsamlingen finder sted i Københavns Professionshøjskoles lokaler, Tagensvej 18, Kbh. N, efter et debatseminar samme dag, samme lokale.

Information om seminar og indkaldelse til generalforsamlingen vil, så snart dette foreligger, blive meddelt her på hjemmesiden og sendt til medlemmerne.

 

25. april 2019

10 år efter krisen: hvor står dansk økonomi?

Fredag, den 24. maj 2019, kl. 13:00 – 16:00

Aalborg Universitet, Sydhavnen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV., lokale 3.084

Program:

Kl. 13.00-13.10 Karen Helveg-Petersen, ordstyrer: Velkommen og dagens program

Kl. 13.10-13.50 Jon Nielsen, senioranalytiker, AE-rådet: ’Krisen trækker stadig skygger ind over det danske arbejdsmarked’

Kl. 13.50 – 14.30 Thomas Thygesen, cheføkonom, SEB: ’Har den finansielle sektor taget ved lære af krisen?’

Kaffe og kage

14.45 – 15:20 Jesper Jespersen, professor (em), RUC: ’Hvordan står dansk økonomi rustet næste gang krisen rammer: økonomisk politisk beredskab?’

Kl. 15.20-16.00 Spørgsmål til oplægsholderne fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 21. maj 2019

Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, ikke-medlemmer: kr. 50

Indbetaling: Bank reg. nr.: 5366 Konto nr.: 245829

15. marts 2019

Et feministisk blik på økonomi

Netøk holder debatseminar om feministisk økonomi fredag den 26. april kl. 13-16 på AAU, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV.
Oplægsholdere: Per Bregengaard, Macijej Truszczynski  og Britta Thomsen.

Adgang er gratis, men kræver tilmelding til jlpe@dtu.dk
Program og yderligere information

2. november 2018

Slides fra debatseminaret om økonomiske modeller

Bølgerne gik højt på debatseminaret om økonomisk modellering og de økonomiske modeller DREAM, MAKRO og SØM fredag den 26. oktober 2018. Tak til oplægsholderne Ane Halsboe-Jørgensen (MF for S), Peter Stephensen (Dream) og Jonas Gielfeldt (Enhedslisten). De to sidstnævnte viste slides, som kan hentes nedenfor:

Politiske regnemaskine Jonas Gielfeldt

MAKRO Peter Stephensen

9. oktober 2018

Northern Austerity and Southern Reform Policies

Alle lande kan ikke kopiere Tysklands opsparings- og lavinflationspolitik og ved at insistere på denne løsning, kører man euroen i sænk.  Sådan argumenterede Heiner Flassbeck på debatseminaret den 5. oktober. Flassbecks slides er her.

Portugals aktuelle forsøg på en anden og mere ekspansiv vej frem blev præsenteret af økonomisk rådgiver Vitor Escária. Hans slides er her.

Danmarks økonomiske politik trykkede efterspørgslen længere ned end nødvendigt. Bent Gravesen, FOA, præsenterede den danske case. Hans slides er her.

6. oktober 2018

Krav til Finansministeriets makroøkonomiske regnemodel

Debatseminar fredag den 26. oktober 2018 kl. 13:00 – 16:00 om Finansministeriets makroøkonomiske model

Oplæg fra Peter Stephensen, Ane Halsboe-Jørgensen og Jonas Gielfeldt.

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygning C , 2200 København N.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding
Arrangeret af Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Program

28. september 2018

Generalforsamling 5. oktober 2018

Netøks 7. ordinære generalforsamling afholdes fredag den 5. oktober 2018 kl. 15.10-16:00 i forlængelse af seminaret.

Dagsorden for 7. generalforsamling 05.10. 2018

Bestyrelsen beretning for året 2017-2018g

Netøk regnskab og status 2018

Kassererens bemærkninger til Netøk regnskab for 2017-2018

Bestyrelsen

28. september 2018

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies, 5/10-2018

Seminar

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies

Fredag den 5. oktober 2018, kl. 09:00 – 15:00

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, bygn. C, Kbh N.

Indledere:

  • Professor Heiner Flassbeck, blandt andet tidligere cheføkonom i UNCTAD
  • Vitor Escária, associate professor, University of Lisbon
  • Britta Thomsen, tidligere medlem af Europa Parlamentet
  • Bent Gravesen, konsulent i FOA

Program (pdf)

Efter seminaret afholder NETØK sin generalforsamling, hvor alle medlemmer er inviteret til at deltage

15. august 2018

Finansministerens blå regnemaskine. Offentligt møde, 19/9-2018

Offentligt møde:
Finansministerens blå regnemaskine
Tid: onsdag d. 19. september kl. 19.30-21.30
Sted: Literaturhaus, salen, Møllegade 7, 2200 København N.
Arrangører: Enhedslisten Region Hovedstaden. Enhedslistens Folketingsgruppe og Politiske Økonomiske Udvalg samt Solidaritet

Oplægsholdere:
Præsentation ved: Pelle Dragsted/Rune Lund. Finans- og økonomiordførere for Enhedslisten
Kommentar ved: Katarina Juselius. Professor i økonomi med speciale i økonomiske modeller og deres statistiske grundlag.Læs mere