12. december 2021

Referat af 10. ordinære generalforsamling

Til bestyrelsen valgtes den 5. november 2021 Irene Odgaard, Karen Helveg Petersen, Bent Gravesen, Jesper Jespersen og Jørgen Lindgaard Pedersen; som suppleant valgtes Olaf Winsløw.

Referat af generalforsamlingen kan hentes hentes her.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde er her.

Share

11. november 2021

Materiale fra seminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fra seminaret den 5. november foreligger nu skriftligt materiale fra hver af de tre oplægsholdere:

Lektor Philip Fosbøl

Professor Lotte Holm

Folketingssekretær Leila Stockmarr

Share

3. oktober 2021

Indkaldelse til generalforsamling 5.11.2021

Indkaldelse til 10. generalforsamling fredag den 5. november 2021 kl. 14:30-15:45 på Aalborg Universitet, Sydhavnen, København S., A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2.3.124 (nærmere orientering om hvordan man finder lokalet vil blive fremsendt senere)

DAGSORDEN Læs mere

Share

3. oktober 2021

Generalforsamlingsseminar: Ny teknologi og ændret adfærd – vindere og tabere i klimakampen

Fredag den 5. november kl. 09:30 – 14:20 Aalborg Universitet, København Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, lokale 2. 3. 124

Debatten om de globale klimaproblemer har udviklet sig over de sidste 30 år. I dag synes det at være et konsensussynspunkt, at problemerne har deres rod i såvel teknologiske forhold som i menneskelig adfærd.

Det samme gælder løsningsmulighederne. Det er bredt accepteret, at vi er nødt til at ændre adfærd med hensyn til føde, beklædning og transport. Ligeledes er det også påkrævet, at vi ibrugtager og udvikler mindre klimabelastende teknologier. Ja, at vi ikke kan undgå at fjerne CO2 og andre drivhusgasser fra jordens atmosfære.Læs mere

Share

12. september 2021

Slides fra mødet om boligpolitik

I mødet den 3. september 2021 om Boligbobler og Ejendomsskatter deltog omkring 25 deltagere. Gode oplæg og gode diskussionsbidrag, som mange havde deres andel i. Vi trængte i den grad til et fysisk møde!  

De tre oplægsholdere var Hans Skifter Andersen, Lars Andersen og Rune Lund.

Her er de slides de havde med til støtte for deres mundtlige oplæg:

 20210902. NETØK-oplæg om boligbeskatning. PP skabelon.potx    

netøk-030921

Netøk Boligboble Hans Skifter Andersen

Share

16. august 2021

Debatmøde: Er vi i en ny boligboble?

Tid: Fredag den 3. september 2021 kl. 13:00 – 16:00

Sted: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Lokale 2. 1. 043, Globegangen

Oplægsholdere: Hans Skifter Andersen, Aalborg Univ., Lars Andersen, AE-Rådet, og Rune Lund, Enhedslisten

Det diskuteres både politisk og i økonomkredse, om vi er havnet i en boligboble eller om prisstigningerne på boliger under corona-epidemien er et normalt svar på en unormal situation. I hvert fald er boligpriserne i 2020 og 2021 nærmest eksploderet i den velstående del af verden. I Danmark er huse steget med over 15% på landsplan fra maj 2020 til samme måned i 2021. Og ejerlejligheder med næsten 18% i samme periode.Læs mere

Share

30. december 2020

Nytårshilsen 2020/2021

28. December 2020

Kære medlemmer,

2020 har også for NETØK været et usædvanligt år.

Efter nedlukningen af landet medio marts valgte vi at indstille mødeaktiviteterne.

I sensommeren afholdt vi to arrangementer som fysiske møder:

1) 11. september, MMT

2) 2. oktober, techgiganterne og 9. generalforsamling

Deltagerantallet lå på godt og vel 30 henholdsvis 20. Selvom det ikke var helt simpelt at overholde Covid-19 kravene, mener vi at det stort set lykkedes.Læs mere

Share

31. oktober 2020

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 21. oktober 2020

Referatet kan hentes her:

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 21 sept 2020

Share

7. oktober 2020

Generalforsamling 2020: fredag den 2. oktober

NETØK BESTYRELSENS BERETNING TIL 9. ordinære generalforsamling

Referat 

 

Share

4. oktober 2020

GAFAM – mellem smart service og grov rovdrift

NETØK generalforsamlingsseminar

Fredag den 2. oktober 2020, Aalborg Universitet, Sydhavnen København SV.

De store amerikanske techvirksomheder (Google, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft) og deres kinesiske tilsvar (Baidu, Alibaba, Tencent og Xiami) er baseret på millioner eller milliarder af brugere. De udfører forskning og udvikling for 20-25 pct. af deres totale omkostninger og lidt mindre til branding inkl. bestikkelseslignende køb af vigtige kunder.

Tre temaer med tre hovedoplæg:

Knud Erik Skouby, professor, Aalborg Universitet: 5G, teknologi og samfundsudfordringer

Vagn Jelsøe, vicedirektør, Forbrugerrådet: Facebooks forsøg på at skabe en privat centralbank, der kan udstede penge (Libra)

Bengt-Åke Lundvall: GAFAM og BATX

Slides fra de tre oplæg:

Knud Erik Skouby: netøk_021020_kes

Vagn Jelsøe: Oplæg om Libra

VJ’s talepunkter – GAFAM og Libra – okt. 2020

Bengt-Åke Lundvall: Slides GAFAM og BATX

Share