13. januar 2023

6716f997f2129bd68089397f90918929

799e52c3e2b775476301637b80cf8ae2

Share

13. januar 2023

6716f997f2129bd68089397f90918929

799e52c3e2b775476301637b80cf8ae2

Share

2. december 2022

Slides fra mødet 28. november om centralbanker

De viste power point slides kan hentes nedenfor

Lektor cand.polit. Jakob Vestergaard, Ph.D., Roskilde Universitet


Chefanalytiker cand.polit. Jens Nærvig Pedersen, Den Danske Bank.

Share

28. oktober 2022

Er der en grænse for centralbankerne i økonomisk politik?

Mandag den 28. november 2022, 15:00 – 17:00, Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Seminar Room 2. 1. 043

Oplægsholdere:
Lektor cand.polit. Jakob Vestergaard, Ph.D. Roskilde Universitet og
chefanalytiker cand.polit. Jens Nærvig Pedersen, Den Danske Bank.

Jakob Vestergaard har for nylig udgivet ‘Monetary Policy for the Climate? A Money View Perspective on Green Central Banking’, Institute for New Economic Policy Working Paper No. 188 July 2nd, 2022. Jakob holder oplæg om, hvordan nationalbankernes pengepolitik kan anvendes til at fremme grøn
omstilling.

Jens Nærvig Pedersen beskæftiger sig med rente- og valutamarkedet og herunder centralbankerne. Han har som ansat i Danske Bank siden 2008 beskæftiget sig med de finansielle markeder under Finanskrisen, Gældskrisen, Coronakrisen og nu energikrisen. Jens vil diskutere, hvordan det påvirker de finansielle markeder, hvis centralbankerne begrænses til traditionel pengepolitik.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af kaffe m.v. skal der ske tilmelding til Jørgen Lindgaard Pedersen på jlpe@dtu.dk senest onsdag den 23.11. kl. 10:00.

Link til flere detaljer:

NETOK Er der en graense for centralbankerne i okonomisk politik. November 2022

Share

22. oktober 2022

Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøde 30. september 2022 kan hentes her.

Referat af generalforsamling 30.09.2022

Referat af bestyrelsesmøde 30.09.2022

Share

11. oktober 2022

Materiale fra seminaret den 30. september

Share

16. september 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til 11. generalforsamling fredag den 30. september 2022, kl. 15:30 – 17:00, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV, lokale 2.1.042

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning (kan downloades nedenfor)
 5. Forslag til aktiviteter
  • På vej mod den sociale massegrav?
  • Økonomi er på ny på vej til at blive politisk økonomi – men hvilken?
  • Andre forslag
 6. Regnskab
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Bestyrelsen

Share

3. september 2022

From Globalization towards Deglobalization?

Det årlige generalforsamlingsseminar finder i år sted fredag den 30. september 2022 kl. 09:15 – 15:00 på Aalborg Universitet, Campus København.

Oplægsholdere / Speakers:

Kasper Arabi, Scientific Assistant, Danish Institute of International Studies (DIIS), expert in Historical Political Economy, UK, USA and Denmark.

Allan von Mehren, Chief Analyst, Danske Bank, expert in the Chinese economy.

Thiess Petersen, Senior Advisor, Bertelsman Stiftung, project Global Economic Dynamics, expert in macro-economic studies and economics, has just published an article highly relevant to the topic, ‘EU possibilities to respond to Deglobalization and the War in Ukraine’.

Friday September 30, 2022, 09:15 – 15:00
Aalborg University Campus Copenhagen
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV,
Seminar Room 2. 1. 042

Tilmeldingsfrist den 26. september.

Share

30. maj 2022

Materiale fra debatmødet den 24. maj 2022

Her kan du hente oplægsholdernes slides.

Share

11. maj 2022

Debatmøde 24. maj kl. 13-16, AAU, Kbh. SV

Med oplæg fra Anette Borchorst og Henning Jørgensen

Er den danske aftalemodel ved at køre fast på det offentlige arbejdsmarked?

Den danske aftalemodel har ikke formået at gøre op med den ulige løn, der har eksisteret næsten uændret i et halvt og helt århundrede inden for pleje- og omsorgsarbejdet.

Hvor længe skal ligelønnen på det offentlige arbejdsmarked have vigepligt for aftalemodellens hensyn til de private virksomheders konkurrenceevne?

Kan medarbejdergrupper inden for pleje- og omsorgsområderne få lønløft og ’lønfest’, uden at det går ud over ’jobfesten’ på det private område?

Tid og sted: Tirsdag den 24. maj kl. 13-16, AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, lokale 1.001, tæt ved kantinen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af kaffe, te m.v.skal der ske tilmelding til Jørgen Lindgaard Pedersen på jlpe@dtu.dk senest torsdag den 19. 5. kl. 19:00.


Share