NETØK, FTF og FOA 19/1-2017: Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler

Tid: Torsdag den 19. januar 2017 kl. 14:00–16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangør: NETØK, FTF og FOA
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest mandag den 16. januar 2017

Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler
– grænser for det offentlige ansvar?

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om kampen, der foregår om omfang, størrelse og betalingsform med hensyn til tjenesteydelser og transfereringer i tilfælde af indkomstbortfald.Siden den moderne velfærdsstats etablering efter 2. verdenskrig har velfærdsmæssige aktiviteter i de nordiske lande til sikring af borgerne ved indkomstbortfald, sygdom og andre sociale begivenheder, i høj grad været overladt til den offentlige sektor ligesom uddannelse og adgang til børnepasning har sikret en velfungerende arbejdskrafts deltagelse på arbejdsmarkedet. Men i de senere år er der tale om en vis differentiering i udviklingen, hvor inddragelse af private aktører og ordninger har været et mål.
I Sverige er vigtige dele af de offentlige tjenesteydelser (undervisning, sundhedsvæsen m.v.) blevet privatiseret. Den samme udvikling, men i mindre skala, kan iagttages i de andre lande.
På indkomstoverførselsområdet ser vi nedskæringer både i dækningsomfang og dækningsgrad i de forskellige lande samt indførelse af private forsikringsordninger.
I Finland har vi set en iværksættelse af forsøg med en borgerlønsordning.

Vi får oplæg fra to eksperter på området:

  • Postdoc Kristian Kongshøj, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, samt
  • Professor Ole Helby Petersen, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.

Begge eksperter har deltaget i forskningsprojekter på området samt publiceret på dansk og internationalt.

Printvenligt dokument.
Artikel indlagt 6/1-2017

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *