20. oktober 2013

Kriseforlængende politik

Den politik som herhjemme har været ført i kølvandet på den økonomiske krise har gjort krisen værre og længere. Sådan lød en af konklusionerne på Netøks seminar d. 18. oktober om den aktuelle krise. I teksten nedenfor er der links til oplægsholdernes slides.

Mogens Ove Madsen fra AAU illustrerede [slides] med fokus på sydeuropas krise, at der er alternativer til den stramme finanspolitik. Med udgangspunkt i dansk empiri fremhævede både Jørgen Goul Andersen [slides] fra AAU og Jan Kæraa Rasmussen fra LO [slides] at de danske politikere bekæmper den forkerte krise, idet de handler som om det er konkurrenceevnen der er problemet, skønt krisen nu snarere skyldes for lav efterspørgsel fra alle mulige andre kanter end netop udlandet.

sverige-goul

En af grundene til den lave efterspørgsel er befolkningens reaktion på forringelser af dagpenge- og kontanthjælps-sikkerhedsnettet, navnlig den såkaldte Genopretningsplan fra 2010. Verner Sand Kirk fra AK-Samvirke viste [slides], hvordan både VK-regeringen og SRSF-regeringen konsekvent har skudt forkert på effekterne af efterløns- og  dagpengestramningerne. De negative konsekvenser af at halvere dagpengeperioden, og på samme tid stramme optjeningskravet til dagpengeret fra et halvt års beskæftigelse til et helt år, er stærkt undervurderet og formentlig slet ikke rigtig forstået, fremgik det.

Share