22. september 2014

Keynes og den aktuelle makroøkonomiske diskurs

Det har været en udfordring at gennemlæse og revidere mit 12 år gamle manuskript om Keynes og makroøkonomisk teori (John Maynard Keynes, København: Djøf Forlag, 2002. Den nye stærkt reviderede udgave udkommer 3. november 2014) . Kunne teksten stå distancen eller havde begivenhederne ikke mindst efter 2008 underløbet min daværende fremstilling af Keynes’ makroøkonomi?

Læs mere

FacebookTwitterDel

15. august 2014

Genbrug? Nej, det er for dyrt

 

Politiske anbefalinger, som bremser omstillingen, understreger behovet for at gøre op med økonomens “hvide kittel”

Af Nils Enrum

Økonomifaget og økonomisk teori præsenterer sig som upolitisk og neutralt, men det er langt fra sandheden. Både teori og praksis er så spækket med værdier, prioriteringer og metodemæssige til- og fravalg, at økonomi er politik, snarere end videnskab.

Læs mere

31. juli 2014

Fra abstrakte modeller til virkelige data

Af Jesper Jespersen* 

Det turde være overflødigt at præsentere den franske økonom Thomas Pikettys bog, Capital in the Twenty-First Century. Det spørgsmål, der dog stadig står ubesvaret hen, er: Hvorfor har netop denne bog skabt så meget diskussion – ikke kun blandt økonomer, men også blandt politiske rådgivere og tænketanke.

Læs mere

17. maj 2014

Master course i økologisk økonomi

I efteråret 2014 kan kandidatstuderende m.fl. læse økologisk økonomi som master course (MSc) på Aalborg Universitets københavnsafdeling. Alle med en bachelorgrad kan søge om en af de 30 pladser på holdet.   

Læs mere

5. maj 2014

Opråb fra økonomistuderende

INTERNATIONAL STUDENT INITIATIVE FOR PLURALIST ECONOMICS (ISIPE) har i dagbladet Politiken den 5. maj et opråb, som begynder med disse ord:

DET ER ikke kun verdensøkonomien, der er i krise. Det er også økonomiundervisningen, og det har konsekvenser uden for universiteternes vægge. Undervisningen former den næste generation af beslutningstageres forståelsesramme og dermed det samfund, vi lever i. Vi, 36 foreninger af økonomistuderende fra 19 lande, mener, at det er tid til at genoverveje den måde, økonomi bliver undervist på. Vi er utilfredse med den indsnævring af studieordningerne, der har fundet sted i løbet af de seneste årtier.

Læs mere

3. maj 2014

Netøk-seminar: Debat om lærebøger og pensum

Netøks seminar den 2. maj 

Professor Peter Norman Sørensen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet, beskrev undervisningen og lærebøgerne i Mikroøkonomi på polit-studiet, om de overvejelser der ligger bag fagstruktur og pensum, og om hvem der har indflydelse på studiets indhold. Se slides som pdf.

Læs mere

13. april 2014

Pluralisme i økonomiundervisningen

“It is terrible that students these days are taught there is only one flavor of ice cream, when there are 9 or 10 different ones”, siger i et interview forfatteren til ’23 Things they don’t tell you about Capitalism’, økonomen Ha-Joon Chang. “At least, let them taste them all, and if they conclude that neoclassical is the best, then so be it. But you have to at least tell them that there are all other kinds of theories. Otherwise, it’s like North Korea. They’re not told that there are other types of society because the information is blocked.”

Læs mere

19. februar 2014

Den traditionelle krisemedicin har mistet sin effekt

Af Jørgen Lindgaard Pedersen

Store anlægsprojekter har traditionelt været gode til at sætte gang i den økonomiske aktivitet og trække økonomien ud af kriser. Men i dag udføres stadig flere arbejder af udenlandske selskaber og udenlandsk arbejdskraft, der trækker fortjeneste og lønninger ud af landet. Det svækker kriselindringen i Danmark

Læs mere

23. januar 2014

Flere vil have mere pluralisme

2013 bød på flere nye foreninger og initiativer til mere pluralisme i den økonomiske debat og til kritik af økonomisk dogmatisme.

Studerende på Aarhus Universitet har stiftet Det Samfundsøkonomiske Selskab (DSS). Formålsparagraffen lyder: to create a space for economic students at Aarhus University to meet more pluralism in economic theories and methods, and to promote reflexion on the effects of these on society.

Læs mere

30. november 2013

Økonomistuderende skal have nyt verdensbillede

Af Jesper Jespersen*
I Storbritannien lægger selveste landets finansministerium og dele af den finansielle sektor op til en revision af pensum på landets økonomiuddannelser. Man er træt af økonomer, der nok kan regne, men ikke forstår økonomiske krisers årsager og konsekvenser