26. september 2016

NETØK, FTF og FOA-temamøde 29/9-2016: Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt – og er velfærdsudsigterne de samme?

Dokumentation

  • Carl-Johan Dalgaard: “Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt” Københavns Universitet, CAGE (Warwick) og CEPR (London). Hent her.
  • Aksel Juel Clemmensen og Lars Gustafsson: “Nationalregnskabet – måling af offentligt forbrug og produktivitet”, Danmarks Statistik. Hent her.

Indkaldelse

Mødet foregår torsdag den 29. september 2016 kl. 14:00 – 16:00
i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K.

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om produktivitets- og vækstudsigterne på langt sigt og set i forhold til udviklingsperspektiverne i den offentlige sektors velfærdsydelser.
I den løbende internationale, især den amerikanske, debat om produktivitet og vækst findes der to hovedsynspunkter – det ene er det pessimistiske, og det andet er det optimistiske.

Læs mere i indbydelsen.

FacebookTwitterDel

25. september 2016

Cevea/Kritiske Politter 26/9-2016: Ha-Joon Chang og de 23 ting de ikke fortæller dig om kapitalismen

Tid: 26. 9. 2016, kl. 15-17.

Ha-Joon Chang optræder i Kritiske Politter og Cevea den 26. 9. kl. 15-17, se nedenstående link:
https://www.facebook.com/kritiskepolitter/

27. juni 2016

Netøk-FTF-FOA-Temamøde: Er EU’s stramningspolitik ved sin afslutning?

Tid: 27. juni 2016 kl. 14-16
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, Kbh. K, kursuslokalet 1. sal

Med oplæg fra Erik Bjørsted, AE-Rådet

Deltagelse er gratis, tilmelding senest 20/6 til Lil Foged, lifo@ftf.dk

Arr.: FTF, FOA og NETØK. Se nærmere omtale på denne flyer 

20. juni 2016

Brexit – nerverne er på højkant

Kronik i Jyllandsposten, fredag den 17. juni 2016
Professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Der bides negle i stort set alle større danske virksomheder her i dagene op til den britiske folkeafstemning, hvor den frie adgang til det britiske marked er på dagsordenen.

Enhver ansvarlig virksomhedsleder må derfor spørge sig selv, hvorledes kan det være kommet dertil, at EU’s næststørste økonomi seriøst overvejer at forlade den europæiske union?Læs mere

17. juni 2016

Konkrete forslag til mere pluralisme på polit.uddannelsen

Der er brug for væsentlige ændringer af pensum på økonomistudiet (polituddannelsen) på KU. Sådan skriver det studenterpolitiske fagråd, Politrådet, i et 15 siders oplæg til diskussion om økonomuddannelsens indhold, med en række konkrete og praktiske forslag. Ændringerne skal bidrage til blandt andet “en større kobling til virkeligheden og dermed anvendelighed af det lærte”.

Hovedlinjerne i diskussionsoplægget er:  Læs mere

26. maj 2016

Hvorfor tager finansministeriet systematisk fejl?

’Debatindlæg’ i Politiken, 19. maj 2016
Dr. scient. adm. Jesper Jespersen, Professor i økonomi, Roskilde Universitet

Igennem de seneste 6 år har finansministeriet systematisk fejlvurderet den økonomiske udvikling. Men finansministeriets økonomer står ikke alene med deres fejlskøn, de deler dem med ’vismændene’, nationalbanken og de fleste såkaldt ’uafhængige’ økonomer. Det har således med få undtagelser været en tilbagevendende retorik i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august måned, at ’opsvinget kommer til næste år!’. Når så BNP-tallene efterfølgende viste, at dansk økonomi var forblevet i krybesporet, blev vækstskønnet gradvist nedskrevet og søgt bortforklaret bl.a. med henvisning til, at de andre økonommiljøer også har nedjusteret deres skøn. Men det der nok må undre mest er, at finansministeriet med helt overvejende sandsynlighed til august atter en gang ved fremlæggelsen af finansloven vil konkludere, at ’til næste år kommer opsvinget’, så derfor bør der føres en forsigtig finanspolitik osv, osv, osv.Læs mere

3. maj 2016

Kritiske Politter-seminar: Vækst i et kritisk perspektiv

Tid:  lørdag d. 30. april 2016, kl. 10-17.30,
Sted: Københavns Universitet CSS, bygning 35, Ø. Farimagsgade  

Programmet fremgår af denne plakatOplægsholdere bl.a. Lars Andersen, AE, Martin Ågerup, Cepos, Kristian Weise, Cevea, Benjamin Dickow, DI, Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, og Rune Møller Stahl, KU. 

Materialer:

Kritiske Politter lægger snart alle oplæg op på https://www.facebook.com/kritiskepolitter/.

Jesper Jespersen har lagt sine egne refleksioner fra konferencen op på http://altandetlige.dk/blog/jesperjespersen/vaekst-kritisk-perspektiv-vaekstteori-krise-679. Wordfilen kan også downloades her.

2. maj 2016

Netøk-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling, 15. april 2016 (materialer)

Seminar i NETØK
Tid:  fredag d. 15. april 2016, kl. 9-16,
Sted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, Gæstekantinen

Materialer fra konferencen

Se nedenfor under de enkelte programpunkter.

Program

Nu er der igen uro på de globale finansielle markeder. Det diskuteres, om en ny krise er under udvikling.
Læs mere

18. april 2016

NETØK-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling

Dato: Fredag d. 15. april 2016, kl. 9-16. 
Sted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, Gæstekantinen, København.
Arrangør: NETØK.

Nu er der igen uro på de globale finansielle markeder. Det diskuteres, om en ny krise er under udvikling. Ganske vist er reguleringen af den finansielle sektor blevet skærpet siden finanskrisen, men sektorens lobbyister har haft stor succes med at begrænse tiltagene og sikre profitmulighederne.

Der er i høj grad brug for at diskutere, hvordan finansiel regulering og makroøkonomisk politik skal udformes for at undgå en ny dyb krise. Samtidig er det afgørende at sammentænke dette formål med bæredygtig omstilling, for en tilbagevenden til business-as-usual er ikke en mulighed. I de seneste år er der kommet mange nye bidrag til forståelsen af baggrunden for den aktuelle krise samt forslag til, hvad der bør gøres. Det er emnet for seminaret. Alle er velkomne!  Læs mere

14. april 2016

Skattelettelser giver hul i kassen

De dynamiske effekter efter skattelettelser er usikre. Derfor bør politikerne være varsomme med at indregne et større arbejdsudbud

Af cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F,
cheføkonom Thomas Søby, Dansk Metal,
cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, LO og
cheføkonom Ole Just, HK

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og CEPOS debatterer i øjeblikket, hvor stor usikkerhed der er forbundet med dynamiske effekter efter lettelser af især topskatten. Spørgsmålet er højaktuelt og har overordentlig stor betydning for, hvordan skattelettelser påvirker de offentlige finanser.

I dag indregnes dynamiske (arbejdsudbuds)effekter således Læs mere