20. juni 2016

Brexit – nerverne er på højkant

Kronik i Jyllandsposten, fredag den 17. juni 2016
Professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Der bides negle i stort set alle større danske virksomheder her i dagene op til den britiske folkeafstemning, hvor den frie adgang til det britiske marked er på dagsordenen.

Enhver ansvarlig virksomhedsleder må derfor spørge sig selv, hvorledes kan det være kommet dertil, at EU’s næststørste økonomi seriøst overvejer at forlade den europæiske union?Læs mere

FacebookTwitterDel

17. juni 2016

Konkrete forslag til mere pluralisme på polit.uddannelsen

Der er brug for væsentlige ændringer af pensum på økonomistudiet (polituddannelsen) på KU. Sådan skriver det studenterpolitiske fagråd, Politrådet, i et 15 siders oplæg til diskussion om økonomuddannelsens indhold, med en række konkrete og praktiske forslag. Ændringerne skal bidrage til blandt andet “en større kobling til virkeligheden og dermed anvendelighed af det lærte”.

Hovedlinjerne i diskussionsoplægget er:  Læs mere

26. maj 2016

Hvorfor tager finansministeriet systematisk fejl?

’Debatindlæg’ i Politiken, 19. maj 2016
Dr. scient. adm. Jesper Jespersen, Professor i økonomi, Roskilde Universitet

Igennem de seneste 6 år har finansministeriet systematisk fejlvurderet den økonomiske udvikling. Men finansministeriets økonomer står ikke alene med deres fejlskøn, de deler dem med ’vismændene’, nationalbanken og de fleste såkaldt ’uafhængige’ økonomer. Det har således med få undtagelser været en tilbagevendende retorik i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august måned, at ’opsvinget kommer til næste år!’. Når så BNP-tallene efterfølgende viste, at dansk økonomi var forblevet i krybesporet, blev vækstskønnet gradvist nedskrevet og søgt bortforklaret bl.a. med henvisning til, at de andre økonommiljøer også har nedjusteret deres skøn. Men det der nok må undre mest er, at finansministeriet med helt overvejende sandsynlighed til august atter en gang ved fremlæggelsen af finansloven vil konkludere, at ’til næste år kommer opsvinget’, så derfor bør der føres en forsigtig finanspolitik osv, osv, osv.Læs mere

3. maj 2016

Kritiske Politter-seminar: Vækst i et kritisk perspektiv

Tid:  lørdag d. 30. april 2016, kl. 10-17.30,
Sted: Københavns Universitet CSS, bygning 35, Ø. Farimagsgade  

Programmet fremgår af denne plakatOplægsholdere bl.a. Lars Andersen, AE, Martin Ågerup, Cepos, Kristian Weise, Cevea, Benjamin Dickow, DI, Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, og Rune Møller Stahl, KU. 

Materialer:

Kritiske Politter lægger snart alle oplæg op på https://www.facebook.com/kritiskepolitter/.

Jesper Jespersen har lagt sine egne refleksioner fra konferencen op på http://altandetlige.dk/blog/jesperjespersen/vaekst-kritisk-perspektiv-vaekstteori-krise-679. Wordfilen kan også downloades her.

2. maj 2016

Netøk-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling, 15. april 2016 (materialer)

Seminar i NETØK
Tid:  fredag d. 15. april 2016, kl. 9-16,
Sted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, Gæstekantinen

Materialer fra konferencen

Se nedenfor under de enkelte programpunkter.

Program

Nu er der igen uro på de globale finansielle markeder. Det diskuteres, om en ny krise er under udvikling.
Læs mere

18. april 2016

NETØK-seminar: Penge, kriser og bæredygtig omstilling

Dato: Fredag d. 15. april 2016, kl. 9-16. 
Sted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, Gæstekantinen, København.
Arrangør: NETØK.

Nu er der igen uro på de globale finansielle markeder. Det diskuteres, om en ny krise er under udvikling. Ganske vist er reguleringen af den finansielle sektor blevet skærpet siden finanskrisen, men sektorens lobbyister har haft stor succes med at begrænse tiltagene og sikre profitmulighederne.

Der er i høj grad brug for at diskutere, hvordan finansiel regulering og makroøkonomisk politik skal udformes for at undgå en ny dyb krise. Samtidig er det afgørende at sammentænke dette formål med bæredygtig omstilling, for en tilbagevenden til business-as-usual er ikke en mulighed. I de seneste år er der kommet mange nye bidrag til forståelsen af baggrunden for den aktuelle krise samt forslag til, hvad der bør gøres. Det er emnet for seminaret. Alle er velkomne!  Læs mere

14. april 2016

Skattelettelser giver hul i kassen

De dynamiske effekter efter skattelettelser er usikre. Derfor bør politikerne være varsomme med at indregne et større arbejdsudbud

Af cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F,
cheføkonom Thomas Søby, Dansk Metal,
cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, LO og
cheføkonom Ole Just, HK

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og CEPOS debatterer i øjeblikket, hvor stor usikkerhed der er forbundet med dynamiske effekter efter lettelser af især topskatten. Spørgsmålet er højaktuelt og har overordentlig stor betydning for, hvordan skattelettelser påvirker de offentlige finanser.

I dag indregnes dynamiske (arbejdsudbuds)effekter således Læs mere

30. marts 2016

Netøk-seminar (materiale): Hvad blev der sagt om sundhed?

Af Jørgen Lindgaard Pedersen og Niels Rasmussen

Debatseminaret den 4. marts 2016 om sundhed bød på mange spændende oplæg og diskussioner. I vores resumé nedenfor præsenterer vi nogle temaer snarere end de enkelte oplæg. Vi anbefaler, at interesserede bruger linksene til de enkelte sæt af slides eller manuskript. Vi har nu fået syv sæt slides og et manuskript i en form, som er godkendt af oplægsholderne. En enkelt oplægsholder, Lars Ehlers præsenterede sit oplæg uden slides eller manuskript.
God fornøjelse!
Links til oplæg: Hæstorp Andersens talegrundlag, jes søgaard, gorm greisen, niels kroman, anders petersen, lars engberg, kjeld møller p, jørgen clausenknud juel

Resumé

Læs mere

5. marts 2016

Netøk-debatseminar: Sundhed og sygdom – Velfærd, økonomi og politik

Debatseminar i NETØK fredag den 4. marts 2016 kl. 9.00-15.45
på Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, bygning C,

Lokale meddeles på tavlen i entreen.

Program og tilmelding her

Oplægsholdere bl.a. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden; Chefkonsulent Jørgen Clausen, Lægemiddelindustriforeningen (LIF); Professor Lars Holger Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU; Professor, overlæge og næstformand i Etisk Råd Gorm Greisen; Professor Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU; Lektor Anders Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU; Adjungeret professor, afdelingschef Jes Søgaard, Kræftens Bekæmpelse

Medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: kr. 100,00.
Alle: Frokost, vand, kaffe: kr. 50,00.

16. februar 2016

OMTANKE – rød og grøn debat

Jesper Jespersen, Februar 2016

Kære Venner
Som I kan se af vores navne nedenfor er vi en gruppe der synes vi skal gå sammen og danne et debatforum ’OMTANKE – rød og grøn debat’. Vi håber du vil være med?

Nyt debatforum ’OMTANKE – rød og grøn debat’

Tiden sukker efter politiske og øvrige samfundsmæssige visioner. Store visioner, små visioner. Visioner på kort sigt. Visioner på lang sigt. Visioner der som processer eller i spring kan blive til virkelighed. Kobles visionerne opstår særlige muligheder. Det vil vi gerne bidrage til i et debatforum af mennesker, der føler sig som venstrefløj, bredt forstået.  Læs mere