6. januar 2017

NETØK, FTF og FOA 19/1-2017: Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler

Tid: Torsdag den 19. januar 2017 kl. 14:00–16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangør: NETØK, FTF og FOA
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest mandag den 16. januar 2017

Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler
– grænser for det offentlige ansvar?

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om kampen, der foregår om omfang, størrelse og betalingsform med hensyn til tjenesteydelser og transfereringer i tilfælde af indkomstbortfald.Læs mere

FacebookTwitterDel

6. december 2016

Roskilde Universitet 14/12-2016: Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’

Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’
Politikerne kan godt stole på Finansministeriets regnemodeller

Tid: Onsdag, 14. december kl. 13.00-14.30 (NB: Datoen er flyttet fra opr 7/12)
Sted: Hus 25.3, teori-lokalet
Deltagere: Alle er velkomne
Arrangør: Roskilde Universitet, debatmøde

Afdelingschef, Finansministeriet, Mads Kieler, cand. polit.
giver svar på Jesper Jespersens kritik, i Information, 19. oktober 2016.

Se enten www.information.dk/debat/2016/10/skaeve-samfundsoekonomiske-modeller-vildleder-politikerne
eller hent det som word-fil her fra Netøks hjemmeside: Kronik, Jesper Jørgensen, 2016-11-09, plus replik, Information.

‘Når Finansministeriet gentagne gange har overvurderet væksten, skyldes det primært forhold uden for finanspolitisk rækkevidde. Beskæftigelsen vokser pænt, og ministeriets beregninger har hjulpet politikerne til at sikre højere beskæftigelse.’

Artikel indlagt 27/11-2016

1. oktober 2016

David Harvey læseklub, møderække, hver onsdag: “17 modsætninger og enden på kapitalismen”

Tid: Onsdage kl.17-19, ca hver uge fra 12/10-2016 til 19/4-2017.
Sted: Københavns Hovedbibliotek.
Læseklubben: Læseklubben ledes af sociolog og geograf Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. Forfatter og byplanlægger. Peter Schultz Jørgensen står til rådighed som faglig konsulent.
Med Harvey spørger vi: Hvad gør ‘kapitalen’ ved kapitalismen – og hvad gør vi ved begge dele? Hvordan opnås et opgør med samfundets ulighed?
Se Program her.
Bogen kan købes hos Forlaget Solidaritet (400 sider, Kr.120; www.solidaritet.dk).

1. oktober 2016

Greenwich conference 10/10-2016: Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Anwar Shaikh

Tid: 10. oktober 2016 kl 17:00
Sted: Queen Anne Court QA180, University of Greenwich, London
Arrangør:  GPERC/Greenwich Political Economy Research Centre

Forhåndsannoncering

This is an advance notice for you to hold the date of 10 October.
GPERC is delighted to be hosting Professor Anwar Shaikh.  Professor of Economics at The New School in New York City, Anwar Shaikh is one of the world’s leading heterodox economists.
He arrives at Greenwich having recently published what many consider to be his magnum opus, Capitalism: Competition, Conflict and Crises.  More details about the talk will be circulated shortly.
Dr. Jeff Powell, GPERC

Læs mere

26. september 2016

Netøk-Seminar 30/9-2016: Neoliberalismens kriser økonomisk og politisk – svar fra højre, centrum og venstre

30. september 2016, 9:00-15:30

Med oplæg fra bl.a. Colin Crouch, University of Warwick

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen.

Dagsorden (resumé)
9:00-15:30.
– Crisis of Neoliberalism – economically and politically. Colin Crouch, Professor Emeritus, University of Warwick.
– Politisk–økonomiske bidrag til forståelsen af situationen især i Danmark. Hvor meget af forholdene i Danmark er lokale versioner af den generelle krise i neoliberalismen? Anders Hadbjerg, cand. scient.pol og økonomisk–politisk medarbejder for Enhedslisten.
– Den neoliberale verdensordens krise et globalt perspektiv. Et komparativt tilbageblik på 1970’ernes krise. Krisediagnoser og krisepolitik i G20 og internationale organisationer. Mulighedsbetingelser for et nyt hegemonisk projekt. Morten Ougaard, professor, CBS.
– Nordiske og danske opbrudstendenser. De nordiske venstrefløjspartier, der har forsøgt sig med deltagelse i Socialdemokratisk ledede regeringer som SF i Danmark eller SV i Norge er kommet galt af sted. Og det svenske Miljøparti er ved at gå helt til bunds. Rune Lund, EL. Josefine Foch, AL og Karsten Hønge, SF.
– Debat og discussion

Se detaljeret Program og motivation: ØK kriser og POL opbrud version 5 her.

Tilmelding senest fredag den 23. september 2016 til:
Niels Rasmussen: niels.ras@gmail.com.

Betaling senest fredag den 23. september 2016 til:
Arbejdernes Landsbank, Reg.nr: 5366, kontonr: 245829.

Deltagergebyr:
– Medlemmer: gratis (uden forplejning)
– Ikke-medlemmer: kr. 100 (uden forplejning)
Forplejning (Kaffe, the, frokost): Alle: kr.60.

Umiddelbart efter seminaret er der generalforsamling-2016, hvor alle er velkomne.

26. september 2016

Generalforsamling 30/9-2016 i Netøk

30. september 2016, 15:30-16:30

Referat

Referat fra Netøk generalforsamling nr 5, 30/9-2016

Indkaldelse

Alle medlemmer er velkomne.
Mødet ligger umiddelbart efter det spændende heldagsseminar Neoliberalismens kriser ….”, hvorfor det er let at deltage i generalforsamlingen.

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen

Hovedpunkter på dagsordenen: “Forslag til aktiviteter i det kommende år” og “Valg af bestyrelse”. Herudover regnskab mm.

Materiale til generalforsdamlingen

26. september 2016

NETØK, FTF og FOA-temamøde 29/9-2016: Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt – og er velfærdsudsigterne de samme?

Dokumentation

  • Carl-Johan Dalgaard: “Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt” Københavns Universitet, CAGE (Warwick) og CEPR (London). Hent her.
  • Aksel Juel Clemmensen og Lars Gustafsson: “Nationalregnskabet – måling af offentligt forbrug og produktivitet”, Danmarks Statistik. Hent her.

Indkaldelse

Mødet foregår torsdag den 29. september 2016 kl. 14:00 – 16:00
i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K.

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om produktivitets- og vækstudsigterne på langt sigt og set i forhold til udviklingsperspektiverne i den offentlige sektors velfærdsydelser.
I den løbende internationale, især den amerikanske, debat om produktivitet og vækst findes der to hovedsynspunkter – det ene er det pessimistiske, og det andet er det optimistiske.

Læs mere i indbydelsen.

25. september 2016

Cevea/Kritiske Politter 26/9-2016: Ha-Joon Chang og de 23 ting de ikke fortæller dig om kapitalismen

Tid: 26. 9. 2016, kl. 15-17.

Ha-Joon Chang optræder i Kritiske Politter og Cevea den 26. 9. kl. 15-17, se nedenstående link:
https://www.facebook.com/kritiskepolitter/

27. juni 2016

Netøk-FTF-FOA-Temamøde: Er EU’s stramningspolitik ved sin afslutning?

Tid: 27. juni 2016 kl. 14-16
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, Kbh. K, kursuslokalet 1. sal

Med oplæg fra Erik Bjørsted, AE-Rådet

Deltagelse er gratis, tilmelding senest 20/6 til Lil Foged, lifo@ftf.dk

Arr.: FTF, FOA og NETØK. Se nærmere omtale på denne flyer 

20. juni 2016

Brexit – nerverne er på højkant

Kronik i Jyllandsposten, fredag den 17. juni 2016
Professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Der bides negle i stort set alle større danske virksomheder her i dagene op til den britiske folkeafstemning, hvor den frie adgang til det britiske marked er på dagsordenen.

Enhver ansvarlig virksomhedsleder må derfor spørge sig selv, hvorledes kan det være kommet dertil, at EU’s næststørste økonomi seriøst overvejer at forlade den europæiske union?Læs mere