1. oktober 2016

Greenwich conference 10/10-2016: Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Anwar Shaikh

Tid: 10. oktober 2016 kl 17:00
Sted: Queen Anne Court QA180, University of Greenwich, London
Arrangør:  GPERC/Greenwich Political Economy Research Centre

Forhåndsannoncering

This is an advance notice for you to hold the date of 10 October.
GPERC is delighted to be hosting Professor Anwar Shaikh.  Professor of Economics at The New School in New York City, Anwar Shaikh is one of the world’s leading heterodox economists.
He arrives at Greenwich having recently published what many consider to be his magnum opus, Capitalism: Competition, Conflict and Crises.  More details about the talk will be circulated shortly.
Dr. Jeff Powell, GPERC

Læs mere

FacebookTwitterDel

26. september 2016

Netøk-Seminar 30/9-2016: Neoliberalismens kriser økonomisk og politisk – svar fra højre, centrum og venstre

30. september 2016, 9:00-15:30

Med oplæg fra bl.a. Colin Crouch, University of Warwick

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen.

Dagsorden (resumé)
9:00-15:30.
– Crisis of Neoliberalism – economically and politically. Colin Crouch, Professor Emeritus, University of Warwick.
– Politisk–økonomiske bidrag til forståelsen af situationen især i Danmark. Hvor meget af forholdene i Danmark er lokale versioner af den generelle krise i neoliberalismen? Anders Hadbjerg, cand. scient.pol og økonomisk–politisk medarbejder for Enhedslisten.
– Den neoliberale verdensordens krise et globalt perspektiv. Et komparativt tilbageblik på 1970’ernes krise. Krisediagnoser og krisepolitik i G20 og internationale organisationer. Mulighedsbetingelser for et nyt hegemonisk projekt. Morten Ougaard, professor, CBS.
– Nordiske og danske opbrudstendenser. De nordiske venstrefløjspartier, der har forsøgt sig med deltagelse i Socialdemokratisk ledede regeringer som SF i Danmark eller SV i Norge er kommet galt af sted. Og det svenske Miljøparti er ved at gå helt til bunds. Rune Lund, EL. Josefine Foch, AL og Karsten Hønge, SF.
– Debat og discussion

Se detaljeret Program og motivation: ØK kriser og POL opbrud version 5 her.

Tilmelding senest fredag den 23. september 2016 til:
Niels Rasmussen: niels.ras@gmail.com.

Betaling senest fredag den 23. september 2016 til:
Arbejdernes Landsbank, Reg.nr: 5366, kontonr: 245829.

Deltagergebyr:
– Medlemmer: gratis (uden forplejning)
– Ikke-medlemmer: kr. 100 (uden forplejning)
Forplejning (Kaffe, the, frokost): Alle: kr.60.

Umiddelbart efter seminaret er der generalforsamling-2016, hvor alle er velkomne.

26. september 2016

Generalforsamling 30/9-2016 i Netøk

30. september 2016, 15:30-16:30

Referat

Referat fra Netøk generalforsamling nr 5, 30/9-2016

Indkaldelse

Alle medlemmer er velkomne.
Mødet ligger umiddelbart efter det spændende heldagsseminar Neoliberalismens kriser ….”, hvorfor det er let at deltage i generalforsamlingen.

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen

Hovedpunkter på dagsordenen: “Forslag til aktiviteter i det kommende år” og “Valg af bestyrelse”. Herudover regnskab mm.

Materiale til generalforsdamlingen

26. september 2016

NETØK, FTF og FOA-temamøde 29/9-2016: Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt – og er velfærdsudsigterne de samme?

Dokumentation

  • Carl-Johan Dalgaard: “Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt” Københavns Universitet, CAGE (Warwick) og CEPR (London). Hent her.
  • Aksel Juel Clemmensen og Lars Gustafsson: “Nationalregnskabet – måling af offentligt forbrug og produktivitet”, Danmarks Statistik. Hent her.

Indkaldelse

Mødet foregår torsdag den 29. september 2016 kl. 14:00 – 16:00
i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K.

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om produktivitets- og vækstudsigterne på langt sigt og set i forhold til udviklingsperspektiverne i den offentlige sektors velfærdsydelser.
I den løbende internationale, især den amerikanske, debat om produktivitet og vækst findes der to hovedsynspunkter – det ene er det pessimistiske, og det andet er det optimistiske.

Læs mere i indbydelsen.

25. september 2016

Cevea/Kritiske Politter 26/9-2016: Ha-Joon Chang og de 23 ting de ikke fortæller dig om kapitalismen

Tid: 26. 9. 2016, kl. 15-17.

Ha-Joon Chang optræder i Kritiske Politter og Cevea den 26. 9. kl. 15-17, se nedenstående link:
https://www.facebook.com/kritiskepolitter/

27. juni 2016

Netøk-FTF-FOA-Temamøde: Er EU’s stramningspolitik ved sin afslutning?

Tid: 27. juni 2016 kl. 14-16
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, Kbh. K, kursuslokalet 1. sal

Med oplæg fra Erik Bjørsted, AE-Rådet

Deltagelse er gratis, tilmelding senest 20/6 til Lil Foged, lifo@ftf.dk

Arr.: FTF, FOA og NETØK. Se nærmere omtale på denne flyer 

20. juni 2016

Brexit – nerverne er på højkant

Kronik i Jyllandsposten, fredag den 17. juni 2016
Professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Der bides negle i stort set alle større danske virksomheder her i dagene op til den britiske folkeafstemning, hvor den frie adgang til det britiske marked er på dagsordenen.

Enhver ansvarlig virksomhedsleder må derfor spørge sig selv, hvorledes kan det være kommet dertil, at EU’s næststørste økonomi seriøst overvejer at forlade den europæiske union?Læs mere

17. juni 2016

Konkrete forslag til mere pluralisme på polit.uddannelsen

Der er brug for væsentlige ændringer af pensum på økonomistudiet (polituddannelsen) på KU. Sådan skriver det studenterpolitiske fagråd, Politrådet, i et 15 siders oplæg til diskussion om økonomuddannelsens indhold, med en række konkrete og praktiske forslag. Ændringerne skal bidrage til blandt andet “en større kobling til virkeligheden og dermed anvendelighed af det lærte”.

Hovedlinjerne i diskussionsoplægget er:  Læs mere

26. maj 2016

Hvorfor tager finansministeriet systematisk fejl?

’Debatindlæg’ i Politiken, 19. maj 2016
Dr. scient. adm. Jesper Jespersen, Professor i økonomi, Roskilde Universitet

Igennem de seneste 6 år har finansministeriet systematisk fejlvurderet den økonomiske udvikling. Men finansministeriets økonomer står ikke alene med deres fejlskøn, de deler dem med ’vismændene’, nationalbanken og de fleste såkaldt ’uafhængige’ økonomer. Det har således med få undtagelser været en tilbagevendende retorik i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august måned, at ’opsvinget kommer til næste år!’. Når så BNP-tallene efterfølgende viste, at dansk økonomi var forblevet i krybesporet, blev vækstskønnet gradvist nedskrevet og søgt bortforklaret bl.a. med henvisning til, at de andre økonommiljøer også har nedjusteret deres skøn. Men det der nok må undre mest er, at finansministeriet med helt overvejende sandsynlighed til august atter en gang ved fremlæggelsen af finansloven vil konkludere, at ’til næste år kommer opsvinget’, så derfor bør der føres en forsigtig finanspolitik osv, osv, osv.Læs mere

3. maj 2016

Kritiske Politter-seminar: Vækst i et kritisk perspektiv

Tid:  lørdag d. 30. april 2016, kl. 10-17.30,
Sted: Københavns Universitet CSS, bygning 35, Ø. Farimagsgade  

Programmet fremgår af denne plakatOplægsholdere bl.a. Lars Andersen, AE, Martin Ågerup, Cepos, Kristian Weise, Cevea, Benjamin Dickow, DI, Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, og Rune Møller Stahl, KU. 

Materialer:

Kritiske Politter lægger snart alle oplæg op på https://www.facebook.com/kritiskepolitter/.

Jesper Jespersen har lagt sine egne refleksioner fra konferencen op på http://altandetlige.dk/blog/jesperjespersen/vaekst-kritisk-perspektiv-vaekstteori-krise-679. Wordfilen kan også downloades her.