17. marts 2017

Arbejdsudbud og produktivitet

Seminaret med den forjættende titel “FRA ARBEJDSUDBUDSPOLITIK TIL PRODUKTIVITETSPOLITIK” samlede næsten 50 – flere end der var stole til i lokalet. Oplægsholdere var Jesper Linaa (DØR), Lars Andersen (AE), Anita Vium Jørgensen (3F), Verner Sand Kirk (Danske A-kasser), Thomas Søby (Metal) og Morten G. Nielsen (DI).

Se slides her:

jesper linaas slides

lars andersens slides

verner sand kirks slides

thomas søbys slides

morten granzau nielsens slides

FacebookTwitterDel

22. februar 2017

Fra arbejdsudbudspolitik til produktivitetspolitik

Tid: Fredag den 17. marts 2017 kl. 09:00–15:35
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Arrangementet finder sted i Bygning C, se elektronisk tavle angående mødelokale lige inden for indgangsdøren
Arrangør: NETØK
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding: sker ved henvendelse til jlpe@dtu.dk senest mandag den 13. marts kl. 12:00
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af NETØK. Andre betaler kr. 100 i seminarafgift.
Frokost: Koster kr. 50,00 for alle, som vil have det. Skal lægges oven i seminarafgiften.
Indbetaling: Skal foretages senest mandag den 13. marts.
Indbetaling skal ske på NETØK’s bankforbindelse reg.nr. 5366, konto 245829.

 

Seminarets umiddelbare anledning er det forhold, at en centralt placeret økonom som Nina Smith fra Aarhus Universitet, sammen med kollegaen Peder J. Pedersen, fornylig har publiceret en analyse om virkningen på økonomisk vækst i Danmark fra de mere end 20 – 25 års politik gående ud på at øge arbejdskraftudbuddet[1]. De Økonomiske Råds formænd skriver en kronik i Børsen fra medio januar med samme budskab, men endnu klarere formuleret[2] – der opnås i dag kun meget beskedne bidrag til økonomisk vækst ved at øge arbejdsudbuddet i et land som Danmark. Brug i stedet de politiske ressourcer på at øge produktiviteten.
Læs mere

21. februar 2017

Ti spildte år

Kronik i Politiken, fredag den 17. februar 2017
af professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

’Ulighed sætter dansk økonomi under pres!’ Sådan lød overskriften på et stort opsat interview med professor Torben M. Andersen (22. januar 2017). En udvikling som Den alternative Velfærdskommission advarede imod helt tilbage i 2006. I mellemtiden er Gini-koefficienten, et mål for uligheden, steget markant fra 23,7 til 27,4 og antallet af personer som lever i fattigdom eller med risiko for at opleve social eksklusion er vokset med yderligere 100.000 personer siden 2006 og udgør i dag mere end én mio. mennesker i dagens Danmark (kilde: Eurostat).

Denne skævtrækning af samfundsøkonomien er om noget et resultat af den stribe af arbejdsmarkeds-, dagpenge-, social- og skattereformer, som ikke mindst en række neoklassiske universitetsøkonomer har plæderet for igennem de sidste 10-15 år i den stribe af kommissionsrapporter og redegørelser, der har legitimeret disse indgreb – uanset regeringens farve. Disse reformer har indtil nu kun har haft den eneste påviselige statistiske effekt, at de har øget uligheden. Der er med andre ord tale om 10 spildte år.

Se den fulde kronik her.

6. januar 2017

NETØK, FTF og FOA 19/1-2017: Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler

Tid: Torsdag den 19. januar 2017 kl. 14:00–16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangør: NETØK, FTF og FOA
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest mandag den 16. januar 2017

Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler
– grænser for det offentlige ansvar?

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om kampen, der foregår om omfang, størrelse og betalingsform med hensyn til tjenesteydelser og transfereringer i tilfælde af indkomstbortfald.Læs mere

6. december 2016

Roskilde Universitet 14/12-2016: Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’

Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’
Politikerne kan godt stole på Finansministeriets regnemodeller

Tid: Onsdag, 14. december kl. 13.00-14.30 (NB: Datoen er flyttet fra opr 7/12)
Sted: Hus 25.3, teori-lokalet
Deltagere: Alle er velkomne
Arrangør: Roskilde Universitet, debatmøde

Afdelingschef, Finansministeriet, Mads Kieler, cand. polit.
giver svar på Jesper Jespersens kritik, i Information, 19. oktober 2016.

Se enten www.information.dk/debat/2016/10/skaeve-samfundsoekonomiske-modeller-vildleder-politikerne
eller hent det som word-fil her fra Netøks hjemmeside: Kronik, Jesper Jørgensen, 2016-11-09, plus replik, Information.

‘Når Finansministeriet gentagne gange har overvurderet væksten, skyldes det primært forhold uden for finanspolitisk rækkevidde. Beskæftigelsen vokser pænt, og ministeriets beregninger har hjulpet politikerne til at sikre højere beskæftigelse.’

Artikel indlagt 27/11-2016

1. oktober 2016

David Harvey læseklub, møderække, hver onsdag: “17 modsætninger og enden på kapitalismen”

Tid: Onsdage kl.17-19, ca hver uge fra 12/10-2016 til 19/4-2017.
Sted: Københavns Hovedbibliotek.
Læseklubben: Læseklubben ledes af sociolog og geograf Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. Forfatter og byplanlægger. Peter Schultz Jørgensen står til rådighed som faglig konsulent.
Med Harvey spørger vi: Hvad gør ‘kapitalen’ ved kapitalismen – og hvad gør vi ved begge dele? Hvordan opnås et opgør med samfundets ulighed?
Se Program her.
Bogen kan købes hos Forlaget Solidaritet (400 sider, Kr.120; www.solidaritet.dk).

1. oktober 2016

Greenwich conference 10/10-2016: Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Anwar Shaikh

Tid: 10. oktober 2016 kl 17:00
Sted: Queen Anne Court QA180, University of Greenwich, London
Arrangør:  GPERC/Greenwich Political Economy Research Centre

Forhåndsannoncering

This is an advance notice for you to hold the date of 10 October.
GPERC is delighted to be hosting Professor Anwar Shaikh.  Professor of Economics at The New School in New York City, Anwar Shaikh is one of the world’s leading heterodox economists.
He arrives at Greenwich having recently published what many consider to be his magnum opus, Capitalism: Competition, Conflict and Crises.  More details about the talk will be circulated shortly.
Dr. Jeff Powell, GPERC

Læs mere

26. september 2016

Netøk-Seminar 30/9-2016: Neoliberalismens kriser økonomisk og politisk – svar fra højre, centrum og venstre

30. september 2016, 9:00-15:30

Med oplæg fra bl.a. Colin Crouch, University of Warwick

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen.

Dagsorden (resumé)
9:00-15:30.
– Crisis of Neoliberalism – economically and politically. Colin Crouch, Professor Emeritus, University of Warwick.
– Politisk–økonomiske bidrag til forståelsen af situationen især i Danmark. Hvor meget af forholdene i Danmark er lokale versioner af den generelle krise i neoliberalismen? Anders Hadbjerg, cand. scient.pol og økonomisk–politisk medarbejder for Enhedslisten.
– Den neoliberale verdensordens krise et globalt perspektiv. Et komparativt tilbageblik på 1970’ernes krise. Krisediagnoser og krisepolitik i G20 og internationale organisationer. Mulighedsbetingelser for et nyt hegemonisk projekt. Morten Ougaard, professor, CBS.
– Nordiske og danske opbrudstendenser. De nordiske venstrefløjspartier, der har forsøgt sig med deltagelse i Socialdemokratisk ledede regeringer som SF i Danmark eller SV i Norge er kommet galt af sted. Og det svenske Miljøparti er ved at gå helt til bunds. Rune Lund, EL. Josefine Foch, AL og Karsten Hønge, SF.
– Debat og discussion

Se detaljeret Program og motivation: ØK kriser og POL opbrud version 5 her.

Tilmelding senest fredag den 23. september 2016 til:
Niels Rasmussen: niels.ras@gmail.com.

Betaling senest fredag den 23. september 2016 til:
Arbejdernes Landsbank, Reg.nr: 5366, kontonr: 245829.

Deltagergebyr:
– Medlemmer: gratis (uden forplejning)
– Ikke-medlemmer: kr. 100 (uden forplejning)
Forplejning (Kaffe, the, frokost): Alle: kr.60.

Umiddelbart efter seminaret er der generalforsamling-2016, hvor alle er velkomne.

26. september 2016

Generalforsamling 30/9-2016 i Netøk

30. september 2016, 15:30-16:30

Referat

Referat fra Netøk generalforsamling nr 5, 30/9-2016

Indkaldelse

Alle medlemmer er velkomne.
Mødet ligger umiddelbart efter det spændende heldagsseminar Neoliberalismens kriser ….”, hvorfor det er let at deltage i generalforsamlingen.

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle på trappen

Hovedpunkter på dagsordenen: “Forslag til aktiviteter i det kommende år” og “Valg af bestyrelse”. Herudover regnskab mm.

Materiale til generalforsdamlingen

26. september 2016

NETØK, FTF og FOA-temamøde 29/9-2016: Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt – og er velfærdsudsigterne de samme?

Dokumentation

  • Carl-Johan Dalgaard: “Produktivitets- og vækstudsigterne på det lange sigt” Københavns Universitet, CAGE (Warwick) og CEPR (London). Hent her.
  • Aksel Juel Clemmensen og Lars Gustafsson: “Nationalregnskabet – måling af offentligt forbrug og produktivitet”, Danmarks Statistik. Hent her.

Indkaldelse

Mødet foregår torsdag den 29. september 2016 kl. 14:00 – 16:00
i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K.

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om produktivitets- og vækstudsigterne på langt sigt og set i forhold til udviklingsperspektiverne i den offentlige sektors velfærdsydelser.
I den løbende internationale, især den amerikanske, debat om produktivitet og vækst findes der to hovedsynspunkter – det ene er det pessimistiske, og det andet er det optimistiske.

Læs mere i indbydelsen.