7. juni 2017

Skatteunddragelse og hvidvask – hvordan stopper vi det?

Paneldebat om hvidvask og skatteunddragelse

den 12. juni kl 17-19 på CBS Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Tænketanken Cevea sætter fokus på de verserende EU-forhandlinger om ændring af hvidvaskdirektivet, som Kommissionen har fremsat i lyset af skandaler som Laundromat, Panama Papers samt Lux- og Swiss-Leaks.

Cevea har samlet en række eksperter på området til en paneldebat omkring, hvorvidt hvidvaskdirektivet og de foreslåede ændringer udgør et effektivt værn mod de problemer med skatteunddragelse og hvidvask, som skandalerne har blotlagt – samt hvad Danmark og EU som aktører kan gøre.
Er reguleringerne vidtrækkende nok, eller skal der skrappere midler til?
Skyldes skandalerne svigt i lovgivningen, eller at bankerne ikke har været dygtige nok til at håndhæve reglerne?
Og kan man i det hele taget regulere sig ud af, hvad der i kraft af skandalernes omfang og tilbagevendede karakter kunne være et problem med den fremherskende kultur i bankerne?

Kom, hør og diskuter med

Program

17:00 – 17:10 Velkomst ved Kristian Weise, Direktør Cevea
17:10 – 17:40 Oplæg om Finanstilsynets tilsynsaktivitet ved Thomas Brenøe, Vicedirektør ved Finanstilsynet
17:40 – 18:30 Debat med Thomas Brenøe, Vicedirektør ved Finanstilsynet,  Duncan Wigan, Lektor ved CBS, Lars Koch, Director of Programme & Influence ved Oxfam Ibis, Kenneth Joensen, Juridisk Direktør ved FinansDanmark samt Lea Wermelin, MF (S) og formand for Skatteudvalget.
18:30 – 19:00 Spørgsmål og debat med publikum

Arrangementet er en del af projekt omhandlende EU og finanssektoren mellem Tænketanken Cevea og professor ved AAU, Inge Røpke. Projektet er støttet af Europa-nævnet.

NB: Oplægget foregår på dansk, mens den efterfølgende paneldebat foregår på engelsk. Tilmelding er nødvendig og kan ske her.

Tidspunktet: mandag d. 12/6 kl. 17.00-19.00
Lokation: CBS – Copenhagen Business School – Lokale S 10, Deloitte Auditorium, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

FacebookTwitterDel

17. maj 2017

Økologisk økonomi: AAU Kbh S lancerer nyt undervisningsmateriale 30. maj kl. 15-17

Institut for Planlægning samt Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST), Aalborg Universitet, lancerer et nyt undervisningsmateriale om økologisk økonomi.  Det markeres med et arrangement tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 15-17 på Aalborg Universitet København – alle er velkomne. Der bliver oplæg af Jørgen Steen Nielsen fra Dagbladet Information og af Inge Røpke fra DIST.

Det ny undervisningsmateriale sigter på både gymnasieuddannelser og andre interesserede. Materialet ligger frit tilgængeligt på websiden ecomacundervisning. Der arbejdes stadig på det, så der vil være små ændringer frem til lanceringen. Arbejdet med materialet er støttet af The Velux Foundations.

Om tilmelding mm. se indbydelsen her.

11. maj 2017

Heldagsseminar og efterfølgende generalforsamling

Selv om alle detaljer endnu ikke er på plads, så forhåndsannonceres allerede nu:

Netøk-Seminar

“EU i økonomisk og politisk krise – årsager og udveje.”
Dato: Fredag 22. september 2017, kl 9:00-15:30.
Sted: København (detaljer senere).

Generalforsamling

Umiddelbart efter seminaret afholdes Netøks årlige generalforsamling.

11. april 2017

Makromodeller i samfundsplanlægningen

Center for Design, Innovation og Sustainable Transition og Netøk holder den 5. maj 13.00-16.15 på Aalborg Universitet, Kbh. SV, seminar om makroøkonomiske modeller.

Dette seminar søger at udbrede kendskabet til økonomiske modeller, herunder Finansministeriets modelarbejde, gennem tre oplæg, der omhandler:
(1) Forskellige typer af modeller, der anvendes i den økonomiske politik,
(2) ADAM til eftersyn og opgradering, og
(3) Stock-flow-consistent (SFC) modelling (dette oplæg er på engelsk).

Materialer fra mødets indlæg

  • Forskellige modeltyper i den økonomiske politik.  OPLÆG
    Niels Kærgård, professor emeritus fra Københavns Universitet og tidligere overvismand
  • ADAM til eftersyn og opgradering: Nogle principper.    OPLÆG
    Mads Kieler, afdelingschef i Finansministeriet
  • Stock-Flow-Consistent Modelling: Potentials and practical experiences.  OPLÆG
    Hamid Raza, PhD, post doc, Aalborg University
  • Der er et alternativ” er en appetitvækker til mødet skrevet af Jesper Jespersen. Det ligger også som et blog-indlæg på de polit-studerendes hjemmeside: www.altandetlige.dk.

Indbydelse og tilmelding

Se det fulde program her, inkl tid, sted, tilmelding mm.

Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 2. maj.

17. marts 2017

Arbejdsudbud og produktivitet

Seminaret med den forjættende titel “FRA ARBEJDSUDBUDSPOLITIK TIL PRODUKTIVITETSPOLITIK” samlede næsten 50 – flere end der var stole til i lokalet. Oplægsholdere var Jesper Linaa (DØR), Lars Andersen (AE), Anita Vium Jørgensen (3F), Verner Sand Kirk (Danske A-kasser), Thomas Søby (Metal) og Morten G. Nielsen (DI).

Se slides her:

jesper linaas slides

lars andersens slides

verner sand kirks slides

thomas søbys slides

morten granzau nielsens slides

22. februar 2017

Fra arbejdsudbudspolitik til produktivitetspolitik

Tid: Fredag den 17. marts 2017 kl. 09:00–15:35
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Arrangementet finder sted i Bygning C, se elektronisk tavle angående mødelokale lige inden for indgangsdøren
Arrangør: NETØK
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding: sker ved henvendelse til jlpe@dtu.dk senest mandag den 13. marts kl. 12:00
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af NETØK. Andre betaler kr. 100 i seminarafgift.
Frokost: Koster kr. 50,00 for alle, som vil have det. Skal lægges oven i seminarafgiften.
Indbetaling: Skal foretages senest mandag den 13. marts.
Indbetaling skal ske på NETØK’s bankforbindelse reg.nr. 5366, konto 245829.

 

Seminarets umiddelbare anledning er det forhold, at en centralt placeret økonom som Nina Smith fra Aarhus Universitet, sammen med kollegaen Peder J. Pedersen, fornylig har publiceret en analyse om virkningen på økonomisk vækst i Danmark fra de mere end 20 – 25 års politik gående ud på at øge arbejdskraftudbuddet[1]. De Økonomiske Råds formænd skriver en kronik i Børsen fra medio januar med samme budskab, men endnu klarere formuleret[2] – der opnås i dag kun meget beskedne bidrag til økonomisk vækst ved at øge arbejdsudbuddet i et land som Danmark. Brug i stedet de politiske ressourcer på at øge produktiviteten.
Læs mere

21. februar 2017

Ti spildte år

Kronik i Politiken, fredag den 17. februar 2017
af professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

’Ulighed sætter dansk økonomi under pres!’ Sådan lød overskriften på et stort opsat interview med professor Torben M. Andersen (22. januar 2017). En udvikling som Den alternative Velfærdskommission advarede imod helt tilbage i 2006. I mellemtiden er Gini-koefficienten, et mål for uligheden, steget markant fra 23,7 til 27,4 og antallet af personer som lever i fattigdom eller med risiko for at opleve social eksklusion er vokset med yderligere 100.000 personer siden 2006 og udgør i dag mere end én mio. mennesker i dagens Danmark (kilde: Eurostat).

Denne skævtrækning af samfundsøkonomien er om noget et resultat af den stribe af arbejdsmarkeds-, dagpenge-, social- og skattereformer, som ikke mindst en række neoklassiske universitetsøkonomer har plæderet for igennem de sidste 10-15 år i den stribe af kommissionsrapporter og redegørelser, der har legitimeret disse indgreb – uanset regeringens farve. Disse reformer har indtil nu kun har haft den eneste påviselige statistiske effekt, at de har øget uligheden. Der er med andre ord tale om 10 spildte år.

Se den fulde kronik her.

6. januar 2017

NETØK, FTF og FOA 19/1-2017: Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler

Tid: Torsdag den 19. januar 2017 kl. 14:00–16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangør: NETØK, FTF og FOA
Deltagere: Alle er velkomne
Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest mandag den 16. januar 2017

Kampen om offentlige tjenesteydelser og indkomstoverførsler
– grænser for det offentlige ansvar?

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om kampen, der foregår om omfang, størrelse og betalingsform med hensyn til tjenesteydelser og transfereringer i tilfælde af indkomstbortfald.Læs mere

6. december 2016

Roskilde Universitet 14/12-2016: Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’

Debatmøde: ‘De økonomiske modeller’
Politikerne kan godt stole på Finansministeriets regnemodeller

Tid: Onsdag, 14. december kl. 13.00-14.30 (NB: Datoen er flyttet fra opr 7/12)
Sted: Hus 25.3, teori-lokalet
Deltagere: Alle er velkomne
Arrangør: Roskilde Universitet, debatmøde

Afdelingschef, Finansministeriet, Mads Kieler, cand. polit.
giver svar på Jesper Jespersens kritik, i Information, 19. oktober 2016.

Se enten www.information.dk/debat/2016/10/skaeve-samfundsoekonomiske-modeller-vildleder-politikerne
eller hent det som word-fil her fra Netøks hjemmeside: Kronik, Jesper Jørgensen, 2016-11-09, plus replik, Information.

‘Når Finansministeriet gentagne gange har overvurderet væksten, skyldes det primært forhold uden for finanspolitisk rækkevidde. Beskæftigelsen vokser pænt, og ministeriets beregninger har hjulpet politikerne til at sikre højere beskæftigelse.’

Artikel indlagt 27/11-2016

1. oktober 2016

David Harvey læseklub, møderække, hver onsdag: “17 modsætninger og enden på kapitalismen”

Tid: Onsdage kl.17-19, ca hver uge fra 12/10-2016 til 19/4-2017.
Sted: Københavns Hovedbibliotek.
Læseklubben: Læseklubben ledes af sociolog og geograf Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. Forfatter og byplanlægger. Peter Schultz Jørgensen står til rådighed som faglig konsulent.
Med Harvey spørger vi: Hvad gør ‘kapitalen’ ved kapitalismen – og hvad gør vi ved begge dele? Hvordan opnås et opgør med samfundets ulighed?
Se Program her.
Bogen kan købes hos Forlaget Solidaritet (400 sider, Kr.120; www.solidaritet.dk).