2. november 2018

Slides fra debatseminaret om økonomiske modeller

Bølgerne gik højt på debatseminaret om økonomisk modellering og de økonomiske modeller DREAM, MAKRO og SØM fredag den 26. oktober 2018. Tak til oplægsholderne Ane Halsboe-Jørgensen (MF for S), Peter Stephensen (Dream) og Jonas Gielfeldt (Enhedslisten). De to sidstnævnte viste slides, som kan hentes nedenfor:

Politiske regnemaskine Jonas Gielfeldt

MAKRO Peter Stephensen

FacebookTwitterDel

9. oktober 2018

Northern Austerity and Southern Reform Policies

Alle lande kan ikke kopiere Tysklands opsparings- og lavinflationspolitik og ved at insistere på denne løsning, kører man euroen i sænk.  Sådan argumenterede Heiner Flassbeck på debatseminaret den 5. oktober. Flassbecks slides er her.

Portugals aktuelle forsøg på en anden og mere ekspansiv vej frem blev præsenteret af økonomisk rådgiver Vitor Escária. Hans slides er her.

Danmarks økonomiske politik trykkede efterspørgslen længere ned end nødvendigt. Bent Gravesen, FOA, præsenterede den danske case. Hans slides er her.

6. oktober 2018

Krav til Finansministeriets makroøkonomiske regnemodel

Debatseminar fredag den 26. oktober 2018 kl. 13:00 – 16:00 om Finansministeriets makroøkonomiske model

Oplæg fra Peter Stephensen, Ane Halsboe-Jørgensen og Jonas Gielfeldt.

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygning C , 2200 København N.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding
Arrangeret af Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Program

28. september 2018

Generalforsamling 5. oktober 2018

Netøks 7. ordinære generalforsamling afholdes fredag den 5. oktober 2018 kl. 15.10-16:00 i forlængelse af seminaret.

Dagsorden for 7. generalforsamling 05.10. 2018

Bestyrelsen beretning for året 2017-2018g

Netøk regnskab og status 2018

Kassererens bemærkninger til Netøk regnskab for 2017-2018

Bestyrelsen

28. september 2018

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies, 5/10-2018

Seminar

Capitalism in Europe – Northern Austerity and Southern Reform Policies

Fredag den 5. oktober 2018, kl. 09:00 – 15:00

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, bygn. C, Kbh N.

Indledere:

  • Professor Heiner Flassbeck, blandt andet tidligere cheføkonom i UNCTAD
  • Vitor Escária, associate professor, University of Lisbon
  • Britta Thomsen, tidligere medlem af Europa Parlamentet
  • Bent Gravesen, konsulent i FOA

Program (pdf)

Efter seminaret afholder NETØK sin generalforsamling, hvor alle medlemmer er inviteret til at deltage

15. august 2018

Finansministerens blå regnemaskine. Offentligt møde, 19/9-2018

Offentligt møde:
Finansministerens blå regnemaskine
Tid: onsdag d. 19. september kl. 19.30-21.30
Sted: Literaturhaus, salen, Møllegade 7, 2200 København N.
Arrangører: Enhedslisten Region Hovedstaden. Enhedslistens Folketingsgruppe og Politiske Økonomiske Udvalg samt Solidaritet

Oplægsholdere:
Præsentation ved: Pelle Dragsted/Rune Lund. Finans- og økonomiordførere for Enhedslisten
Kommentar ved: Katarina Juselius. Professor i økonomi med speciale i økonomiske modeller og deres statistiske grundlag.Læs mere

26. april 2018

Offentlig produktivitet – et mål i bevægelse

Møde med Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, KU og forskningsleder ved VIVE.

Tid: Torsdag den 24. maj 2018 kl. 14:00 – 16:00
Sted: FTF, Niels Hemmingsens gade 12, 1010 København K.
Arrangører: FTF, FOA og NETØK afholder temamøde.
Tilmelding kan ske til: Lil Foged, lifo@ftf.dk senest den 19. maj.

Den offentlige sektor er til stadighed udsat for krav om øget produktivitet. Uddannelsesinstitutioner i staten, de kommunale jobcentre, sygehusene og de fleste andre dele af den offentlige sektor skal hele tiden levere mere for det samme eller det samme for mindre. På store områder af den offentlige sektor er det udmøntet i et årligt krav om produktivitetsforbedringer – nogle vil hævde besparelser – på 2 procent om året.

Men hvad er egentlig produktivitet i den offentlige sektor? Hvad skal den offentlige sektor i det hele taget levere, og hvordan kan vi forstå og måle resultaterne?

Hvordan kan de offentlige organisationer håndtere de komplekse og ofte modstridende mål og interesser, der er knyttet til deres aktiviteter? Og hvilke krav stiller det til styring og ledelse i den offentlige sektor?

Vi har inviteret Professor, ph.d. Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab og forskningsleder ved VIVE til at tale om offentlig produktivitet og nogle af de aktuelle problemstillinger om sammenhængen mellem styring, ledelse og produktivitet.

Se vedhæftet annonce.

26. april 2018

HVAD NU EU?

Netøk-Seminar den 18. maj 2018, kl. 09:30 – 12:00
Professionshøjskolen Metropol, Bygning C, Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

25 år er gået siden der blev stemt (anden gang) om Maastricht-traktaten. Den
monetære union har været i funktion snart 20 år. Det er tid at gøre status over
både EU og de danske EU-forbehold.

Program:
Kl.  9.30-10.00  Kaffe og Croissant
Kl. 10.00-10.45  Jens-Peter Bonde:  ’Hvad nu EU?’
Kl. 10.45-11.00  Rina Ronja Karl, Folkebevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kl. 11.00-11.15  Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kort pause
Kl. 11.20-12.00  Spørgsmål fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 15. maj 2018
Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, Ikke-medlemmer. Kr. 50
Indbetaling: Bank reg. nr.:5366   Konto nr.: 245829

Se også indbydelsen i pdf-format.

11. februar 2018

Boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien

NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om ”Boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien”.

Tid: Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14:00-16:00 .
Sted: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K
Arrangører:  NETØK, FTF og FOA afholder temamøde.
Deltagere: Bemærk, at der er fri adgang, men der skal  tilmeldes.
Tilmelding: Tilmelding sker til Lil Foged på lifo@ftf.dk senest torsdag den 22. februar 2018.

Oplægsholder er professor Katarina Juselius, Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Supplerende information.

Kopi af hendes præsentation.

17. december 2017

Problemer ved BORGERLØN 15. januar 2018 (OMTANKE)

Mandag d. 15. januar kl. 19.30-22 holder Debatforum OMTANKE – rød og grøn debatmøde om:
Problemer ved BORGERLØN

Oplæg fra Rune Møller Stahl, ph.d. kandidat ved KU Institut for Statskundskab Han forsker primært i samspillet mellem økonomiske ideer og politik. Derudover bidrager han fast med analyser i dagbladet Information.

Mødested:
Fælleslokalet med indgang fra gaden, Classensgade 10, Kbh Ø.

Tilmelding:
Send en mail med dit navn til OMTANKE.mail@gmail.com

Se mere information i indbydelsen.