Om os

Kontakt

Skriv til Netøk:

info@netoek.dk om medlemskab, aktiviteter o.l.

webmaster@netoek.dk om websiderne, teknisk knas o.l.

Formål

Vi vil fremme pluralisme i den økonomiske debat

Netværk for økonomisk politisk debat (NETØK) er en uafhængig forening, hvis formål er at gøre den økonomiske debat bredere.
Det gør vi blandt andet ved at afholde debatseminarer og konferencer, hvor forskellige økonomiske tænkemåder er repræsenteret.
Du kan læse mere om NETØKs formål i vores vedtægter.

Bliv medlem

Som medlem støtter du foreningens muiligheder for at afholde interessante møder, og du har gratis adgang eller medlemsrabat til arrangementerne. Udfyld tilmeldingskuponen på siden “Bliv medlem” og overfør kontingentbeløbet til foreningens konto, jf. næste afsnit.

Kontingent

Kontingentet for 2018 er 200 kr. for alderspensionister og folk i beskæftigelse, 100 kr. for studerende og arbejdsløse, 2.500 for små institutioner og 5.000 kr. for store institutioner.
NETØKs konto: Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5366 Kontonr. 0000245829
Betalingsfrist: 15. september 2018.

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer som valgt på generalforsamlingen 5.10.2018:
Irene Odgaard (kasserer)
Jesper Jespersen
Jørgen Lindgaard Pedersen (formand)
Niels Rasmussen
Nils Enrum (webmaster)
Karen Helveg Petersen (suppleant)

Vedtægter

Foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamling 18.10.2013

Referater fra generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling nr 7, den 5.10.2018

Referat fra generalforsamling nr 6, den 22.09.2017

Referat fra generalforsamling nr 5, den 30.09.2016

Referat fra generalforsamling nr 4, den 02.10.2015.

Referat af generalforsamlingen den 26. 09.2014.

Referat af generalforsamling, 18.10.2013.

Referat af forberedende generalforsamling, 19. 04.2013.

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmødet den 30. 11.2015

Referat af NETØK bestyrelsesmøde 23. 01.2015

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 10.12.2013

 

FacebookTwitterDel