17. juni 2016

Konkrete forslag til mere pluralisme på polit.uddannelsen

Der er brug for væsentlige ændringer af pensum på økonomistudiet (polituddannelsen) på KU. Sådan skriver det studenterpolitiske fagråd, Politrådet, i et 15 siders oplæg til diskussion om økonomuddannelsens indhold, med en række konkrete og praktiske forslag. Ændringerne skal bidrage til blandt andet “en større kobling til virkeligheden og dermed anvendelighed af det lærte”.

Hovedlinjerne i diskussionsoplægget er:  

  1. “At der kommer flere teori-retninger i spil, som en del af pensum. Den neoklassiske teoriretning vil fortsat have en fremtrædende og dominerende rolle, men relevante bidrag fra andre retninger, vil i fremtiden give den studerende en bredere og mere anvendelig faglighed.”
  2. “At der lægges mere vægt på, at økonomi er et normativt fag – i centrum af økonomiuddannelsen står derfor de værdidiskussioner, som ligger bag vores faglige tilgange, opgørelsesmetoder og valg i det hele taget.”
  3. “At der tages udgangspunkt i virkeligheden og de problemer, som vi (og samfundet i det hele taget) kan observere.”

Forslaget er i gang med at blive behandlet forskellige steder på Økonomisk Institut. Det har været i studienævnet en gang og er på dagsordenen igen tirsdag d. 28. juni. Onsdag den 22. juni præsenterer Politrådet forslagene for polit.uddannelsens aftagerpanel.

FacebookTwitterDel