26. april 2018

HVAD NU EU?

Netøk-Seminar den 18. maj 2018, kl. 09:30 – 12:00
Professionshøjskolen Metropol, Bygning C, Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

25 år er gået siden der blev stemt (anden gang) om Maastricht-traktaten. Den
monetære union har været i funktion snart 20 år. Det er tid at gøre status over
både EU og de danske EU-forbehold.

Program:
Kl.  9.30-10.00  Kaffe og Croissant
Kl. 10.00-10.45  Jens-Peter Bonde:  ’Hvad nu EU?’
Kl. 10.45-11.00  Rina Ronja Karl, Folkebevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kl. 11.00-11.15  Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen: ’Hvad nu EU?’
Kort pause
Kl. 11.20-12.00  Spørgsmål fra deltagerne

Tilmelding: send mail til jesperj@ruc.dk senest 15. maj 2018
Deltagergebyr: Medlemmer og studerende: gratis, Ikke-medlemmer. Kr. 50
Indbetaling: Bank reg. nr.:5366   Konto nr.: 245829

Se også indbydelsen i pdf-format.

FacebookTwitterDel